Archiv článků

Úprava struktury webu

26.06.2019 14:08
Z důvodu zahájení projektů MAP II a nutnosti vytvořit pro tyto projekty internetovou prezentaci, byla změněna struktura internetových stránek www.map-lbc-jbc.cz, které původně sloužily jen pro projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko. Vše o prvním projektu MAP Liberecko a MAP Jablonecko je nově...

MAP II pro Liberecko a Jablonecko

26.06.2019 14:01
MAS Podještědí z.s. zahájila či připravuje zahájení realizace nových projektů v oblasti vzdělávání, a to projektů: MAP Liberecko II (od 05/2019) MAP Jablonecko II (od 07/2019)

Aktualizace Strategického rámce MAP Liberecko

13.06.2019 12:21
Do záložky MAP Liberecko → Zpracování MAP → Výstupy byl vložen návrh aktualizace Strategického rámce MAP Liberecko. Prosíme o případné připomínky, které zasílejte na adresu maspodjestedi@seznam.cz do 30. 6. 2019.

Aktualizace Strategického rámce MAP Jablonecko

13.06.2019 12:18
Do záložky MAP Jablonecko → Zpracování MAP → Výstupy byl vložen návrh aktualizace Strategického rámce MAP Jablonecko. Prosíme o případné připomínky či doplnění, které zasílejte na adresu maspodjestedi@seznam.cz do 30. 6. 2019.

MAP Jablonecko - aktualizace Strategického rámce

05.02.2019 22:24
Strategický rámec MAP Jablonecko byl aktualizován k 30.1.2019. Znění aktualizovaného SR je k dispozici zde.

MAP Liberecko - aktualizace Strategického rámce

05.02.2019 22:22
Strategický rámec MAP Liberecko byl aktualizován k 30.1.2019. Znění aktualizovaného SR je k dispozici zde.

DŮLEŽITÉ!!! MAP Jablonecko - aktualizace Strategického rámce MAP

04.01.2018 09:35
Aktuálně probíhá aktualizace Strategického rámce MAP Jablonecko, která bude schvalována řídícím výborem MAP v únoru 2018. Podrobnosti o projektech a odkazy na formuláře viz níže. Chcete-li svůj projekt financovat z dotačních zdrojů EU (individuální projekty nebo SCLLD MAS Podještědí) musí být tento...

DŮLEŽITÉ !!! MAP Liberecko - Aktualizace Strategického rámce MAP

04.01.2018 09:24
Aktuálně probíhá aktualizace Strategického rámce MAP Liberecko, která bude schvalována řídícím výborem MAP v únoru 2018. Podrobnosti o projektech a odkazy na formuláře viz níže. Chcete-li svůj projekt financovat z dotačních zdrojů EU (individuální projekty nebo SCLLD MAS Podještědí) musí být tento...

MAP Liberecko SCHVÁLEN

30.08.2017 08:55
Ke dni 25. 8. 2017 byl schválen ve všech bodech Místní akční plán vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec (MAP Liberecko). Dokument byl schválen Řídícím výborem MAP Liberecko a obcemi v řešeném území. Schválený MAP Liberecko je k dispozici ve Výstupech MAP zde.

MAP Jablonecko SCHVÁLEN

30.08.2017 08:51
Ke dni 25. 8. 2017 byl schválen ve všech bodech Místní akční plán vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou (MAP Jablonecko). Dokument byl schválen Řídícím výborem MAP Jablonecko a obcemi v řešeném území. Schválený MAP Jablonecko je k dispozici ve Výstupech MAP...
Záznamy: 1 - 10 ze 36
1 | 2 | 3 | 4 >>