Pracovní skupiny

ODBORNÍCI - MÍSTNÍ LÍDŘI V ROZVOJI GRAMOTNOSTÍ V PRACOVNÍCH SKUPINÁCH MAP II

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI (garant za RT: Mgr. Martin Jeništa)

Mgr. Michaela Kotenová  (vedoucí PS) Učitelka 1. st. ZŠ, 6 let ZŠ Táborská Praha, nyní ZŠ Liberecká, realizátor čtenářské dílny.
Mgr. Petra Novotná  
Radka Vojáčková Učitelka 1.st ZŠ, základy ČJ.
Mgr. Hana Prchlíková  
Mgr. Barbora Čvančarová  
Mgr. Klára Čiháková  
Mgr. Žaneta Horanová  

 

ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI (garant za RT: Mgr. Martin Jeništa)

Mgr. Jaroslav Vyskočil (vedoucí PS) Učitel fyziky a chemie, pracovní zkušenosti v soukromé sféře, organizátor metodických kabinetů v Libereckém kraji.
Mgr. Jana Czuchová  
Mgr. Iveta Kumpoštová  
Mgr. Jana Vaňková  
Mgr. Kateřina Kvízová  
Mgr. Radka Přibilová  

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI (garant za RT: Mgr. Lenka Řebíčková)

Ing. Martina Nešporová  
Mgr. Eva Nováková  
Paedr. Dana Studničková  
PhDr. Dana Charypová  
Ing. Jiří Veselý  
Mgr. Hana Balážová  
Mgr. Jaroslav Poláček  

 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (garant za RT: Mgr. Lenka Řebíčková)

Paedr. Kamila Podrábská Ph.D  
PhDr. Simona Kyriková Ph.D  
Bc. Vlasta Tesařová  
Vladimíra Jurigová  
Mgr. Dana Kletnerová  
Mgr. Eva Martínková  
Mgr. Eva Ryplová  

 

NEFORMÁLNÍ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (garant za RT: Mgr. Martin Jeništa)

Mgr. Kateřina Kaprálek Vítámvásová (vedoucí PS) Zástupce ředitele DDM Frýdlant.
Mgr. Věra Dunajčíková Ředitelka Dětského domova Frýdlant, dlouholetá ředitelka  Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant. 40 letá pedagogická praxe. 
Mgr. Marta Kultová Ředitelka DDM Větrník Liberec.
Ing. Dana Horáková  
Štepánka Kulichová  
Ing. Eva Hodboďobvá  
Mgr. Marta Kutlová