Pracovní skupiny

ODBORNÍCI - MÍSTNÍ LÍDŘI V ROZVOJI GRAMOTNOSTÍ V PRACOVNÍCH SKUPINÁCH MAP II

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI (garant za RT: Mgr. Martin Jeništa)

Mgr. Michaela Kotenová  (vedoucí PS) Učitelka 1. st. ZŠ, 6 let ZŠ Táborská Praha, nyní ZŠ Liberecká, realizátor čtenářské dílny.
Radka Vojáčková Učitelka 1.st ZŠ, základy ČJ.

 

ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI (garant za RT: Mgr. Martin Jeništa)

Mgr. Jaroslav Vyskočil (vedoucí PS) Učitel fyziky a chemie, pracovní zkušenosti v soukromé sféře, organizátor metodických kabinetů v Libereckém kraji.
Mgr. Jiří Římánek Absolvent MATFYZ, aktivní matematik, organizuje testování matematické gramotnosti Liberecký kraj.
Mgr. Jaroslav Poláček Dlouholetý učitel matematiky na ZŠ, aktivní ředitel, předseda krajského metodického kabinetu pro Liberecký kraj.
Mgr. Martin Slavík, Ph.D. Pedagog na TUL, přírodovědec, zkušenosti s regionálním školstvím, člen akademického senátu TUL, didaktika přírodovědných předmětů a matematiky.

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI (garant za RT: )

   
   
   

 

PŘEDŠKOLNÍ ZDĚLÁVÁNÍ (garant za RT: )

   

 

NEFORMÁLNÍ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (garant za RT: Mgr. Martin Jeništa)

Mgr. Kateřina Kaprálek Vítámvásová (vedoucí PS) Zástupce ředitele DDM Frýdlant.
Mgr. Věra Dunajčíková Ředitelka Dětského domova Frýdlant, dlouholetá ředitelka  Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant. 40 letá pedagogická praxe. 
Mgr. Marta Kultová Ředitelka DDM Větrník Liberec.