MAP II Jablonecko

Tato sekce stránek je zaměřena na vše kolem přípravy, zpracování a projednávání Místního akčního plánu vzdělávání pro SO ORP Jablone nad Nisou.
 
Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2019
 
 
 
 
 

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE MAP II JABLONECKO

 

PR článek o MAP II Jablonecko

Od července 2019 realizuje Místní akční skupina v Podještědí, z.s., na svém území projekt Místní akční plán na území SO ORP Jablonec nad Nisou II (MAP Jablonecko II). Projekt navazuje na předchozí projekt, který byl pilotním v oblasti rozvoje síťování, sdílení zkušeností a možnosti spolupráce školských zařízení na našem území.

Nyní v rámci projektu také vzniká koncepční dokument, mapující vývoj problémů a potřeb v předškolním, základním a zájmovém vzdělávání na našem území v posledních letech. V analytické části dokumentu se autorský tým  zaměřuje na rozbor problémů a potřeb vzdělávací soustavy SO ORP Jablonec nad Nisou, sleduje rozvojové parametry jednotlivých škol a školských zařízení i systémové trendy ve vzdělávání. Cílem analytické části je zmapovat stav a potřeby vzdělávací soustavy a identifikovat jejich příčiny V návrhové části koncepčního dokumentu bude následně specifikována vize rozvoje vzdělávání  na území SO ORP Liberec, bude aktualizován strategický rámec MAP, který obsahuje investiční záměry rozvoje vzdělávací infrastruktury a budou navrženy neinvestiční rozvojové aktivity škol a aktivity spolupráce v rámci vzdělávání.

Kromě toho má projekt svou praktickou část, která přímo slouží jako podpora pedagogických pracovníků, rodin a samotných dětí v našich školských zařízeních. Zde se jedná o tzv. implementační aktivity, které byly naplánovány již v přípravných fázích projektu. Z těch významných jmenujme např. představení řemesel regionu, centra kolegiální podpory pedagogů, vzdělávací materiály Jablonecko: náš domov, kulaté stoly pro demokratickou kulturu, aktivity a workshopy ve spolupráci s knihovnami, klub ředitelů ZŠ a MŠ.  Kromě toho se připravují v rámci projektu semináře a workshopy pro potřeby pedagogických pracovníků, jejichž témata jsou realizována dle doporučení pracovních skupin projektu, které jsou tvořeny především pedagogy napříč celým územím SO ORP Jablonec nad Nisou. Na realizaci aktivit i plánování spolupracujeme s partnerem projektu Domovem dětí a mládeže Vikýř v Jablonci. Spolupracujeme také s magistrátem města Jablonec nad Nisou, který poskytuje odborné pomoc vzdělávacím organizacím na Jablonecku.

Projekt MAP Jablonecko II si získal oblibu u pedagogů i ředitelů škol. Svědčí o tom zapojení 42 školských zařízení z území a dobrovolné zapojení pedagogů, neboť většina aktivit probíhá mimo jejich pracovní dobu. To je důkazem, že samotní pedagogové mají zájem o rozvoj nejen své profesní úrovně, ale i celého vzdělávání, a to i v momentech, kdy čelí často nesmyslné administrativě.

Pokud byste se chtěli dozvědět více informací o realizaci projektu a aktivitách, které jsou uskutečňovány, navštivte také facebook projektu Místní akční plán – MAP Jablonecko II.