Pracovní skupiny

ODBORNÍCI - MÍSTNÍ LÍDŘI V ROZVOJI GRAMOTNOSTÍ V PRACOVNÍCH SKUPINÁCH MAP II

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI (garant za RT: Mgr. Martin Jeništa)

Dana Brouzdová Učitelka 1. st. ZŠ, 6 let ZŠ Táborská Praha, nyní ZŠ Liberecká, realizátor čtenářské dílny.
Monika Kulhánková (vedoucí PS) Učitelka 1.st ZŠ, základy ČJ.
Jana Súkeníková Učitelka 1. st. ZŠ, vytváření hlasových systémů.
Jolana Stejskalová Ředitelka MŠ, vede děti ke čtenářské gramotnosti.
Dana Foltýnová Pracovnice Městské knihovny v Jablonci nad Nisou, pořádání besed se spisovateli, spolupracuje se ZŠ. Organizátor literární soutěže na Jablonecku (19. ročník)
Daniela Kořínková Učitelka MŠ, denně pracuji s dětmi i s knížkami.

 

ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI (garant za RT: Mgr. Martin Jeništa)

Mgr. Jaroslav Vyskočil (vedoucí PS) Učitel fyziky a chemie, pracovní zkušenosti v soukromé sféře, organizátor metodických kabinetů v Libereckém kraji.
Mgr. Jaroslav Poláček Dlouholetý učitel matematiky na ZŠ, aktivní ředitel, předseda krajského metodického kabinetu pro Liberecký kraj.
Mgr. Vladimír Drábek Dlouholetý ředitel základní školy, aktivní učitel matematiky, aktivní v soutěžích a akcích konaných pro děti.
Mgr. Martin Slavík, Ph.D. Pedagog na TUL, přírodovědec, zkušenosti s regionálním školstvím, člen akademického senátu TUL, didaktika přírodovědných předmětů a matematiky.

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI (garant za RT: Mgr. Martin Jeništa)

Mgr. Zdeňka Květová Od roku 1995 - dosud vedoucí oddělení školství na Magistrátu města Jablonec nad Nisou.
Mgr. Fronika Burešová Ředitelka Základní školy speciální, Jablonec nad Nisou, Liberecká 31, příspěvková organizace.
Bc. Petra Pilná Vedoucí přímé péče v Centru denních služeb Domov Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace.

 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (garant za RT: Mgr. Martin Jeništa)

Mgr. Pavla Machačková Učitelka MŠ s více než 25 letou praxí, od roku 2007 vedoucí odloučeného pracoviště MŠ, od roku 2010 – doposud  ředitelka MŠ

 

NEFORMÁLNÍ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (garant za RT: Bc. Martina Šípková)

Martina Šípková Ředitelka DDM Vikýř.
Andrea Pravcová Majitelka a ředitelka dětských skupin Bublina a Kostička.
Lenka Havrdová PR manažerka firmy Sundisk.
Kateřina Brázová Ředitelka RC Jablíčko Jablonec nad Nisou.
Šárka Höfrichterová Majitelka atelieru Hofka - výkonná manažerka projektu Dřevodílny.
Kateřina Havlová Ředitelka Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou.