Kompetence pro demokratickou kulturu

 
Žákovské parlamenty
  • Kulaté stoly (žákovské parlamenty) se budou konat na půdě jednotlivých škol.
  • Koordinátor žákovských parlamentů bude systematicky pořádat diskuze a debaty.
  • Vyvrcholení žákovkých parlamentů bude setkání s představiteli města Liberec.

Plánovaná realizace minimálně 10 žákovských parlamentů a 5 setkání s představiteli města.