Otevřená škola

SPECIFIKACE AKTIVITY
 • Aktivity pro prohloubení vzájemné spolupráce pedagogů s možnosti sdílení profesních zkušenosti.
 • Vzájemná spolupráce mezi MŠ, ZŠ i zájmového a neformálního vzdělávání.
 • Pořádání aktivit, které představí činnost škol rodičům a veřejnosti.
 
Kluby ředitelů školských zařízení (MŠ a ZŠ)
 • Odborné setkání všech školských zařízení z území ORP Liberec. Dvoudenní výjezdní setkání.
 • V rámci setkání odborné semináře na aktuální téma (legislativní předpisy, management, leadership. aj.)
 • Zváni budou metodici z odboru školství krajského úřadu, ORP Liberec aj.
 • Prohlubování vzájemných vztahů a zkušeností
V rámci realizace se předpokládá 12 setkání (6x MŠ, 6 ZŠ)
 
 
Ukažte své KNOW-HOW
 • Možnost prezentace školského zařízení a svých aktivit.
 • Prohloubení spolupráce s rodiči, pedagogy jiných škol a veřejností.
 • Dobrovolné zapojení škol, minimálně 4 subjekty
 • Finanční prostředky budou poskytnuty z paušálů projektu.
 • MAP II zajistí mediální prezentaci akcí.
Realizace minimálně 4 jednorázových akcí.
 
Kavárna pro rodiče
 • Umožní rodičům odbornou diskuzi na vybrané pedagogické, výchovné či vzdělávací téma.
 • Řízené diskuze pod vedením odborníků, spolupráce s Národním institutem dalšího vzdělávání.   
 • Vytipovaná témata kaváren: předškolní vzdělávání,      školní zralost, závislosti aj.
 • Odbourání vžité a představě o vzdělávání.
Realizace minimálně 15 setkání v neformálním ražení kavárny