Výstupy

Datum Dokument / výstup Poznámka
14.06.2022 Návrh textové části Strategického rámce do roku 2025 k projednání v ŘV
23.06.2022 Strategický rámec do roku 2025 (textová část) schváleno ŘV 23. 6. 2022
23.06.2022 Investiční priority Strategického rámce MAP schváleno ŘV 23. 6. 2022
23.06.2022 Identifikace dotčené veřejnosti schváleno ŘV 23. 6. 2022