Výstupy


Datum Dokument / výstup Poznámka
31.03.2020 Strategický rámec MAP Jablonecko - aktualizace - 03/2020 uveřejněno na územní dimenzi 15.4.2020
07.04.2020 Analýza agregovaných výsledků šetření MŠMT dílčí část MAP II
10.04.2020 Analýza rozvojových dokumentů z oblasti vzdělávání relevantních pro řešené území dílčí část MAP II
15.04.2020 Analýza mezinárodních srovnání a národního hodnocení povinných oblastí MAP II dílčí část MAP II
30.04.2020 Analýza agregovaných popisů potřeb škol ve SO ORP Jablonec nad Nisou dílčí část MAP II
03.05.2020 Vyhodnocení realizace Akčního plánu (RAP I) v období 2017 - 2019 dílčí část MAP II
18.05.2020 SWOT3 analýza - povinná témata schváleno ŘV 22.9.2020
31.08.2020 Hlavní problémy MAP II Jablonecko schváleno ŘV 22.9.2020
31.08.2020 Vize, priority, cíle MAP II Jablonecko schváleno ŘV 22.9.2020
31.08.2020 Opatření, aktivity, specifikace aktivit spolupráce MAP II Jablonecko schváleno ŘV 22.9.2020
21.12.2020 Akční plán RAP II.1 MAP II Jablonecko schváleno ŘV 20.12.2020 (per rollam)
21.12.2020 Strategický rámec MAP II Jablonecko - aktualizace - 12/2020 schváleno ŘV 20.12.2020 (per rollam)
21.12.2020 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Jablonecko II - aktualizace 1 kompletní dokument (1. aktualizace)
10.09.2021 Analýza agregovaných popisů potřeb škol ve SO ORP Jablonec nad Nisou dílčí část MAP II_akt.2
14.11.2021 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Jablonecko II - aktualizace 2 po projednání v PS, k projednání v ŘV