Výstupy


Datum Dokument / výstup Poznámka
31.03.2020 Strategický rámec MAP Jablonecko - aktualizace - 03/2020 uveřejněno na územní dimenzi 15.4.2020
07.04.2020 Analýza agregovaných výsledků šetření MŠMT dílčí část MAP II
10.04.2020 Analýza rozvojových dokumentů z oblasti vzdělávání relevantních pro řešené území dílčí část MAP II
15.04.2020 Analýza mezinárodních srovnání a národního hodnocení povinných oblastí MAP II dílčí část MAP II
30.04.2020 Analýza agregovaných popisů potřeb škol ve SO ORP Jablonec nad Nisou dílčí část MAP II
03.05.2020 Vyhodnocení realizace Akčního plánu (RAP I) v období 2017 - 2019 dílčí část MAP II
18.05.2020 SWOT3 analýza - povinná témata po projednání v PS, podklad ke schválení ŘV
31.08.2020 Hlavní problémy MAP II Jablonecko po projednání v PS, podklad ke schválení ŘV
31.08.2020 Vize, priority, cíle MAP II Jablonecko po projednání v PS, podklad ke schválení ŘV
31.08.2020 Opatření, aktivity, specifikace aktivit spolupráce MAP II Jablonecko po projednání v PS, podklad ke schválení ŘV