Výstupy


Datum Dokument / výstup Poznámka
31.03.2020 Strategický rámec MAP Jablonecko - aktualizace - 03/2020 uveřejněno na územní dimenzi 15.4.2020
07.04.2020 Analýza agregovaných výsledků šetření MŠMT dílčí část MAP II
10.04.2020 Analýza rozvojových dokumentů z oblasti vzdělávání relevantních pro řešené území dílčí část MAP II
15.04.2020 Analýza mezinárodních srovnání a národního hodnocení povinných oblastí MAP II dílčí část MAP II
30.04.2020 Analýza agregovaných popisů potřeb škol ve SO ORP Jablonec nad Nisou dílčí část MAP II
03.05.2020 Vyhodnocení realizace Akčního plánu (RAP I) v období 2017 - 2019 dílčí část MAP II
18.05.2020 SWOT3 analýza - povinná témata schváleno ŘV 22.9.2020
31.08.2020 Hlavní problémy MAP II Jablonecko schváleno ŘV 22.9.2020
31.08.2020 Vize, priority, cíle MAP II Jablonecko schváleno ŘV 22.9.2020
31.08.2020 Opatření, aktivity, specifikace aktivit spolupráce MAP II Jablonecko schváleno ŘV 22.9.2020
21.12.2020 Akční plán RAP II.1 MAP II Jablonecko schváleno ŘV 20.12.2020 (per rollam)
21.12.2020 Strategický rámec MAP II Jablonecko - aktualizace - 12/2020 - xlsx
Strategický rámec MAP II Jablonecko - aktualizace - 12/2020 - podepsaný
schváleno ŘV 20.12.2020 (per rollam)
21.12.2020 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Jablonecko II - aktualizace 1 kompletní dokument (1. aktualizace)
10.09.2021 Analýza agregovaných popisů potřeb škol ve SO ORP Jablonec nad Nisou dílčí část MAP II_akt.2
14.11.2021 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Jablonecko II - aktualizace 2 po projednání v PS, k projednání v ŘV
30.11.2021 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Jablonecko II - aktualizace 2 schváleno ŘV 30.11.2021
30.11.2021 Strategický rámec MAP II Jablonecko - aktualizace - 11/2021 schváleno ŘV 30.11.2021
14.02.2022 Akční plán RAP II.2 MAP II Jablonecko k projednání v PS
14.02.2022  Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Jablonecko II - aktualizace 2  k projednání v PS
15.03.2022 Akční plán RAP II.2 MAP II Jablonecko po projednání v PS, k projednání v ŘV
15.03.2022 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Jablonecko II - aktualizace 2 (s doplněným RAP) po projednání v PS, k projednání v ŘV
31.03.2022 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Jablonecko II - aktualizace 2 (kompletní dokument) schváleno ŘV 31.3.2022
30.06.2022 Strategický rámec MAP II Jablonecko - investiční část - aktualizace 06/2022 - podepsaný schváleno ŘV 30.6.2022