Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

SPECIFIKACE AKTIVITY

Úzká spolupráce se členy pracovních skupin, především pracovních skupin:

  • pro snižování nerovností
  • předškolní vzdělávání
  • matematické a čtenářské gramotnosti
 
Kulaté stoly na téma inkluze
  • Moderované kulaté stoly s inkluzivními tématy pro pedagogy s účastí odborníků (dětský psycholog)
  • Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou
  • Inspirativní návštěvy v proinkluzivních školách

Plánovaná realizace 4 kulatých stolů a 3 inspirativních návštěv v průběhu realizace aktivit

 

Datum Dokument 
24.10.2019 I. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko - Předškolní vzdělávání.pdf
24.10.2019 I. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko.pdf
28.11.2019 II. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko - Předškolní vzdělávání.pdf
28.11.2019 II.Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko.pdf
6.2.2020 III. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko - Předškolní vzdělávání.pdf
6.2.2020 III. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko.pdf
24.4.2020 IV. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko - Předškolní vzdělávání.pdf
24.4.2020 IV.Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko.pdf
25.8.2020 V. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko - Předškolní vzdělávání.pdf
24.10.2019 I. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko - Pro zájmové a neformální vzdělávání.pdf
28.11.2019 II. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko - Pro zájmové a neformální vzdělávání.pdf
6.2.2020 III. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko - Pro zájmové a neformální vzdělávání.pdf
24.4.2020 IV. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko - Pro zájmové a neformální vzdělávání.pdf
25.8.2020 V. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko - Pro zájmové a neformální vzdělávání.pdf
3.12.2020 VI. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko - Rovné příležitosti.pdf
3.12.2020 VI. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko - Zájmové a neformální vzdělávání.pdf
30.3.2021 VII Setkání prácovních skupin MAP II Jablonecko - Zájmové a neformální vzdělávání.pdf
30.3.2021 VII. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko - Rovné příležitosti.pdf
08.06.2021 VIII. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko - Předškolní vzdělávání 8.6.2021.pdf
14.06.2021 VIII. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko - Zájmové a neformální vzdělávání 14.6.2021.pdf
15.06.2021 VIII. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko -  Rovné příležitosti 15.6.2021.pdf
25.2.2021 Kavárna pro rodiče - 25.2.2021 - Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání.pdf
31.3.2021 Seminář - 31.3.2021 Novely právních předpisů pro ZŠ.pdf
20.05.2021 Emoční sebeobrana pro učitele - 20.5.2021.pdf
25.05.2021 Děti, digitální zavislost a my - 25.5.2021.pdf
16.06.2021 Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě - 16.6.2021.pdf