Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

SPECIFIKACE AKTIVITY

Úzká spolupráce se členy pracovních skupin, především pracovních skupin:

  • pro snižování nerovností
  • předškolní vzdělávání
  • matematické a čtenářské gramotnosti
 
Kulaté stoly na téma inkluze
  • Moderované kulaté stoly s inkluzivními tématy pro pedagogy s účastí odborníků (dětský psycholog)
  • Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou
  • Inspirativní návštěvy v proinkluzivních školách

Plánovaná realizace 4 kulatých stolů a 3 inspirativních návštěv v průběhu realizace aktivit

 

Datum Dokument