Agenda MAP

Výkon agendy MAP zajišťuje Realizační tým projektu, který nese odpovědnost za realizaci projektu. Realizační tým zabezpečuje činnost Řídícího výboru, který je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP.