Rozvoj gramotností a kompetencí

Čtenářské dílny a workshopy
  • Spolupráce místních knihoven se školami s cílem rozvoje čtenářské gramotnosti a kompetenci žáků.
  • Zvýšení zájmu o čtení, přivést žáky ke čteni.
  • Plánovaná témata akcí: besedy s regionálními autory, představení důležitých autorů české tvorby aj.
  • Aktivity pro učitele: literární novinky pro zájmovou četbu
Předpokládaná realizace 50 akcí