Výstupy

 
Datum Dokument / výstup Poznámka
19.10.2016 Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec n. N. - 08/2016 Schváleno ŘV
19.10.2016 Investiční priority - příloha ke Strategickému rámci MAP - 08/2016 Schváleno ŘV
21.11.2016 MAP Jablonecko_v112016_1  
23.11.2016 MAP Jablonecko_v112016_2 Doplněna analýza výsledků šetření MŠMT → Podklad pro ŘV_3
28.11.2016 Strategický rámec MAP - investiční priority - stav k 28.11.2016 Podklad pro ŘV_3
20.12.2016 Investiční priority - příloha ke Strategickému rámci MAP - 12/2016 Schváleno ŘV
Platnost od 20.2.2017
(oficiální info)
5.2.2017 Názorový průzkum - ředitelé a zřizovatelé MŠ - vyhodnocení  
5.2.2017 Názorový průzkum - ředitelé a zřizovatelé ZŠ - vyhodnocení  
20.3.2017 Prioritní oblasti MAP a SWOT3 analýza_v2 k diskusi
Náměty zasílat na:
jablonecko@map-lbc-jbc.cz
24.4.2017 MAP Jablonecko - doplněná pracovní verze 04/2017 (formát: MS WORD) k diskusi
zejména:
- doplněný strategický rámec (specifikace cílů)
- opatření a aktivity MAP
Náměty zasílat na:
jablonecko@map-lbc-jbc.cz
10.5.2017 MAP Jablonecko - doplněná pracovní verze 05/2017 (formát: MS WORD) Pro jednání ŘV_4
11.5.2017 Investiční priority - příloha ke Strategickému rámci (upr. 05/2017) Pro jednání ŘV_4
12.5.2017 Investiční priority - souhlas zřizovatele, připravenost Pro jednání ŘV_4
30.5.2017 MAP Jablonecko - finální verze 05/2017
(formát .pdf)
Po projednání
30.8.2017 1. MAP Jablonecko - dokončeno
2. Příloha 2 - investiční priority SR
3. Příloha 3 - souhlas zřizovatele
Schváleno (ŘV, obce)
30.6.2018 Investiční priority SR MAP Jablonecko
(aktualizace k 30.6.2018)
Schváleno ŘV
30.1.2019 Investiční priority SR MAP Jablonecko
(aktualizace k 30.1.2019)
Schváleno ŘV
13.6.2019 Aktualizace Strategického rámce MAP Jablonecko NÁVRH K PŘIPOMÍNKÁM
24.6.2019 Aktualizace strategického rámce MAP Jablonecko 06/2019 Schváleno ŘV