Výstupy

 
Datum Dokument / výstup Poznámka
22.09.2022 Návrh textové části Strategického rámce do roku 2025 projednáno ŘV (09/2022)
10.12.2022 MAP III - analytická část k projednání v PS
10.12.2022 MAP III - SWOT3 analýza k projednání v PS
16.12.2022 MAP III - hlavní problémy, popis příčin a návrh řešení k projednání v PS
17.12.2022 MAP III - vize, priority, strategické cíle k projednání v PS
31.01.2023 Strategický rámec MAP III - textová část - úprava
Strategický rámec MAP III - investiční priority (pdf)
Strategický rámec MAP III - investiční priority (xls)

schváleno ŘV (zápis o schválení)
25.05.2023 Aktualizace MAP III
- analytická část,
- SWOT3 analýza,
- hlavní problémy, popis příčin a návrh řešení,
- vize, priority, strategické cíle

- projednáno v PS
- k projednání na ŘV