Výstupy

 
Datum Dokument / výstup Poznámka
22.09.2022 Návrh textové části Strategického rámce do roku 2025 projednáno ŘV (09/2022)
10.12.2022 MAP III - analytická část k projednání v PS
10.12.2022 MAP III - SWOT3 analýza k projednání v PS
16.12.2022 MAP III - hlavní problémy, popis příčin a návrh řešení k projednání v PS
17.12.2022 MAP III - vize, priority, strategické cíle k projednání v PS
31.01.2023 Strategický rámec MAP III - textová část - úprava
Strategický rámec MAP III - investiční priority (pdf)
Strategický rámec MAP III - investiční priority (xls)

schváleno ŘV (zápis o schválení)
25.05.2023 Aktualizace MAP III
- analytická část,
- SWOT3 analýza,
- hlavní problémy, popis příčin a návrh řešení,
- vize, priority, strategické cíle

- projednáno v PS
- k projednání na ŘV
5. 9. 2023 Místní akční plán 2023 rozvoje vzdělávání pro oblast Jablonecko III Schváleno ŘV 30. 8. 2023
5. 9. 2023 Místní akční plán 2024 rozvoje vzdělávání pro oblast Jablonecko III Schváleno ŘV 30. 8. 2023
5. 9. 2023 Místní akční plán 2025 rozvoje vzdělávání pro oblast Jablonecko III Schváleno ŘV 30. 8. 2023
5. 9. 2023

Souhrný rámec pro infrastruktury pro MŠ, ZŠ a zájmové, neformálí vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027)

Schváleno ŘV 30. 8. 2023
5. 9. 2023 Návrh textové části strategického rámce do roku 2025  Schváleno ŘV 30. 8. 2023
28. 11. 2023 Závěrečná evaluační zpráva za území Jablonecka 2014–2020 Schváleno ŘV 15. 11. 2023
28. 11. 2023 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Jablonecko I Schváleno ŘV 15. 11. 2023

 

Schváleno ŘV 30. 8. 2023