Pracovní skupiny

ODBORNÍCI - MÍSTNÍ LÍDŘI V ROZVOJI GRAMOTNOSTÍ V PRACOVNÍCH SKUPINÁCH MAP III

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI (garant za RT: Mgr. Martin Jeništa)

Mgr. Michaela Kotenová
(vedoucí PS)

Mgr. Michaela Kotenová  (vedoucí PS)                     

 

Didaktik na katedře České jazyka TUL, učitelka ČJ na  Vyšší odborné škole mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou. Zkušenost s metodami a postupy pro rozvoj ČG, specializace na oblast didaktiky ČJ a literatury.
Mgr. Lucie Dvořáková   
Mgr. Helena Hegerová   

Mgr. Romana Wágnerová                   

 
   

 

ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI (garant za RT: Mgr. Martin Jeništa)

Mgr. Jaroslav Vyskočil (vedoucí PS) Učitel fyziky a chemie, pracovní zkušenosti v soukromé sféře, organizátor metodických kabinetů v Libereckém kraji.
Mgr. Martin Slavík Ph.d.   
Mgr. Karel Opočenský   
   

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI (garant za RT: Mgr. Martin Jeništa)

Mgr. Fronika Burešová (vedoucí PS)

Ředitelka Základní školy speciální, Jablonec nad Nisou, Liberecká 31, příspěvková organizace.

Mgr. Jana Mašindová 

 

Mgr. Petra Noskova 

 

Mgr. Věra Lindnerová 

 

Mgr. Niederlová Daniela

 
   

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (garant za RT: Mgr. Martin Jeništa)

Mgr. Pavla Machačková Učitelka MŠ s více než 25 letou praxí, od roku 2007 vedoucí odloučeného pracoviště MŠ, od roku 2010 – doposud  ředitelka MŠ
Bc. Eva Tuhá  
Zuzana Křivancová  
Mgr. Lucie Papoušková  
Bc. Kateřina Sýkorová  
Bc. Reneta Kolischová  

 

NEFORMÁLNÍ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (garant za RT: Mgr. Martin Jeništa)

Martina Šípková Ředitelka DDM Vikýř.
Bc. Barbora Pospíšilová   
Mgr. Pavla Svoboda   
Bc. Leona Šindelářová   
   

 

FINANCOVÁNÍ (garant za RT: Bc. Jana Švehlová)

Ing. Filip Šafařík                                                                                 
Ing. Radka Fischer  
Mgr. Daniel David  
Ing. Markéta Leníková  
Bc. Jana Švehlová