Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

SPECIFIKACE AKTIVITY

Úzká spolupráce se členy pracovních skupin, především pracovních skupin:

  • pro snižování nerovností
  • předškolní vzdělávání
  • matematické a čtenářské gramotnosti
 
Kulaté stoly na téma inkluze
  • Moderované kulaté stoly s inkluzivními tématy pro pedagogy s účastí odborníků (dětský psycholog)
  • Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou
  • Inspirativní návštěvy v proinkluzivních školách

Plánovaná realizace 4 kulatých stolů a 3 inspirativních návštěv v průběhu realizace aktivit

 

Datum Dokument 
24.9.2019 Úvod do první pomoci při šikaně a kyberšikaně 24.9.2019.pdf
26.9.2019 Úvod do první pomoci při šikaně a kyberšikaně 26.9.2019.pdf
9.10.2019 Prevence šikany a podpora pozitivního klimatu ve třídě 9.10.2019.pdf
13.11.2019 Prevence šikany a podpora pozitvního klimatu ve třídě 13.11.2019.pdf
20.11.2019 Prevence šikany a podpora pozitivního klimatu ve třídě 20.11.2019.pdf
27.11.2019 Prevence šikany a podpora pozitivního klimatu ve třídě 27.11.2019.pdf
8.-9.2 a 21.-23.2.2020 Zdravotník zotavovacích akcí 2020.pdf