Regionální identita

Vzdělávací program: Jablonecko: NÁŠ DOMOV!
  • Spolupráci se zdejšími muzei a pedagogickou fakultou Technické Univerzity Liberec.
  • Tematické vzdělávací programy zaměřené na regionální, kulturní povědomí a tradice.
  • Programy rozděleny na mladší a starší školní věk.
  • Vzniknou metodické materiály pro využití žáků a učitelů (2. a 3. rok projektu).
  • Interaktivní podpora vzdělávacích programů