Kontakty

Funkce Kontakt
Zástupce realizátora projektu Bc. Jana Švehlová
maspodjestedi@seznam.cz
  Ing. Petr Ponikelský
petr.ponikelsky@e-rozvoj.cz
  Ing. Filip Šafařík
filip.safarik@e-rozvoj.cz
Zástupce ORP Mgr. Lenka Řebíčková
rebickova.lenka@magistrat.liberec.cz
Zástupce KAP Mgr. Jana Antošová
jana.antosova@kraj-lbc.cz
Zástupce ředitelů MŠ Liberec PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D.
info@msklasterni.cz
Zástupce ředitelů ZŠ Liberec Ing. Jiří Veselý
jiri.vesely@zsusoudu.cz
Zástupce ředitelů MŠ okolí Mgr. Irena Ryplová
mshodkovice@seznam.cz
Zástupce ředitelů ZŠ okolí Mgr. Jaroslav Poláček
polacek.jaroslav@volny.cz
Zástupce neformálního vzdělávání RNDr. Robert Gamba
rgamba@itveskole.cz
Zástupce uměleckých škol Mgr. Tomáš Kolafa
info@zusliberec.cz
Zástupce speciálních škol Mgr. Hana Balážová
zvsjabl@volny.cz
Zástupce MAS působící na území MAP PhDr. Dagmar Strnadová
manager@lagpodralsko.com