Rozvoj gramotností a kompetencí

Čtenářské dílny a workshopy
  • Spolupráce místních knihoven se školami s cílem rozvoje čtenářské gramotnosti a kompetenci žáků.
  • Zvýšení zájmu o čtení, přivést žáky ke čteni.
  • Plánovaná témata akcí: besedy s regionálními autory, představení důležitých autorů české tvorby aj.
  • Aktivity pro učitele: literární novinky pro zájmovou četbu
Předpokládaná realizace 50 akcí
 
Datum Dokument 
24.10.2019 I. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko - Matematická gramotnost.pdf
24.10.2019 I. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko.pdf
28.11.2019 II. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko - Matematická gramotnost.pdf
28.11.2019 II. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko.pdf
6.2.2020 III. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko - Matematická gramotnost.pdf
6.2.2020 III. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko.pdf
22.4.2020 IV. Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko - Matematická gramotnost.pdf
22.4.2020

IV.Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko.pdf

25.8.2020 V.Setkání pracovních skupin MAP II Jablonecko.pdf