Pracovní skupiny

ODBORNÍCI - MÍSTNÍ LÍDŘI V ROZVOJI GRAMOTNOSTÍ V PRACOVNÍCH SKUPINÁCH MAP III

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI (garant za RT: Mgr. Martin Jeništa)

Mgr. Michaela Kotenová  (vedoucí PS) Didaktik na katedře České jazyka TUL, učitelka ČJ na  Vyšší odborné škole mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou. Zkušenost s metodami a postupy pro rozvoj ČG, specializace na oblast didaktiky ČJ a literatury.
Mgr. Petra Novotná  
Radka Vojáčková Knihovna pro děti a mládež Krajské vědecké knihovny v Liberci, lektorka čtenářských kurzů Nové školy, o.p.s., vedoucí čtenářských klubů.  Zkušenost s metodami a postupy pro rozvoj ČG, specializace na oblast didaktiky ČJ a literatury. 
Mgr. Jitka Burdová  
Mgr. Barbora Čvančarová  
Mgr. Klára Čiháková  
Mgr. Tereza Podholová  

 

ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI (garant za RT: Mgr. Martin Jeništa)

Mgr. Jaroslav Vyskočil (vedoucí PS) Učitel fyziky a chemie, pracovní zkušenosti v soukromé sféře, organizátor metodických kabinetů v Libereckém kraji. Kooridniátor projektů na Národním pedagogickém institutu,
Mgr. Jana Czuchová  
Mgr. Iveta Kumpoštová  
Mgr. Radka Leiblová  
   
   

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI (garant za RT: Mgr. Martin Jeništa)

Mgr. Zuzana Benešová
(vedoucí PS)
Mgr. Zuzna Benešová (vedoucí PS)  
PaedDr. Iva Cironisová   
Mgr. Eva Dousková Ph.D  
Ing. Jiří Veselý  

Mgr. Zuzana Poplužníková

 
   

 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (garant za RT: Mgr. Martin Jeništa)

Bc. Vlasta Tesařová (vedoucí PS)  

Bc. Marcela Kobíková

 
Bc. Věra Motyčková   

Eliška Machová

 
Mgr. Dana Kletnerová  
   

NEFORMÁLNÍ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (garant za RT: Mgr. Martin Jeništa)

Mgr. Marta Kultová Ředitelka DDM Větrník Liberec.
PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D. (vedoucí PS)   

Mgr. Jana Zástěrová

 
Mgr. Stanislav Dvořan