Členové

Zástupce realizátora projektu

Bc. Jana Švehlová

 

 

Ing. Filip Šafařík

 

 

Mgr. Martin Jeništa

 

Koordinátor spádovosti škol

Předseda ŘV

Mgr. Lenka Řebíčková

 

Zástupce ORP Liberec

odbor školství a sociálních věcí

Mgr. Martina Špringlová

 

Zástupce KAP

Ing. Lucie Foglová

Zástupce partnera projektu

IQLANDIA

Ing. Ondřej Votruba

 

Zástupce ředitelů MŠ Liberec

PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D.

 

Zástupce ředitelů ZŠ Liberec

Ing. Jiří Veselý

 

Zástupce ředitelů MŠ okolí

Mgr. Irena Ryplová

 

Zástupce ředitelů ZŠ okolí

Mgr. Jaroslav Poláček

 

Zástupce neformálního vzdělávání

RNDr. Robert Gamba

 

Zástupce uměleckých škol

Mgr. Tomáš Kolafa

 

Zástupce speciálních škol

Mgr. Hana Balážová

 

Zástupce IPRÚ

Mgr. Barbara Steinzová

 

Zástupce obcí, které nezřizují MŠ ani ZŠ

Bc. Martina Sluková

 

MMR - Odbor pro sociální začleňování

 

Martin Dobeš

 

 

Zástupce NPI

Mgr. Petr Sádek

 

Zástupce MAS působící na území MAP

PhDr. Dagmar Strnadová

 

MMR - Odbor pro sociální začleňování (Statutární město Liberec)

 

Ing. Markéta Nešporová