Polytechnické vzdělávání

Dny polytechnického rozvoje
ve spolupráci s partnerem projektu IQ Landia o.p.s.
  • Zvýšení zájmů o polytechnické vzdělávání.
  • Využití laboratoří a interaktivních učeben.
  • Programy budou uzpůsobeny odbornými lektory úměrně věku žáků.
  • Rezervační systém pro školy.
Připravno je 50 dnů polytechnického rozvoje. Akcí se zúčastní více než 2500 žáků.
 
 
Polytechnické okénko pro učitele
ve spolupráci s partnerem projektu IQ Landia o.p.s.
  • Workshopy zaměřené na polytechnické vzdělávání a didaktiku.
  • Pedagogové mohou sdílet své zkušenosti se svými kolegy pod vedením odborných lektorů.
  • Získání informací o novinkách v oblasti polytechnického vzdělávání.
V průběhu projektu se uskuteční celkem 3x.