MAP II Liberecko

Tato sekce stránek je zaměřena na vše kolem přípravy, zpracování a projednávání Místního akčního plánu vzdělávání pro SO ORP Liberec.
 
Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2019
 
 
 
 
 

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE MAP II LIBERECKO

 

PR článek o MAP II Liberecko

Od května 2019 realizuje Místní akční skupina v Podještědí, z.s., na svém území projekt Místní akční plán na území SO ORP Liberec II (MAP Liberecko II). Projekt navazuje na předchozí projekt, který byl pilotním v oblasti rozvoje síťování, sdílení zkušeností a možnosti spolupráce školských zařízení na našem území.

Nyní v rámci projektu také vzniká koncepční dokument, mapující vývoj problémů a potřeb v předškolním, základním a zájmovém vzdělávání na našem území v posledních letech. V analytické části dokumentu se autorský tým  zaměřuje na rozbor problémů a potřeb vzdělávací soustavy SO ORP Liberec, sleduje rozvojové parametry jednotlivých škol a školských zařízení i systémové trendy ve vzdělávání. Cílem analytické části je zmapovat stav a potřeby vzdělávací soustavy a identifikovat jejich příčiny V návrhové části koncepčního dokumentu bude následně specifikována vize rozvoje vzdělávání na území SO ORP Liberec, bude aktualizován strategický rámec MAP, který obsahuje investiční záměry rozvoje vzdělávací infrastruktury a budou navrženy neinvestiční rozvojové aktivity škol a aktivity spolupráce v rámci vzdělávání.

Kromě této koncepční části má projekt svou část praktickou, která přímo slouží jako podpora pedagogických pracovníků, ale i rodinám a samotným dětem v našich školských zařízeních. Zde se jedná o tzv. implementační aktivity, které byly naplánovány již v přípravných fázích projektu. Z těch významných jmenujme např. kavárny pro rodiče, vzdělávací materiály Liberecko: náš domov, semináře a dny polytechnického rozvoje s naším partnerem společností IQ Landia, realizace setkání žákovských parlamentů, aktivity a workshopy ve spolupráce s knihovnami, či klub ředitelů školských zařízení.  Kromě toho se připravují semináře a workshopy pro potřeby pedagogických pracovníků, jejichž témata jsou realizována dle doporučení pracovních skupin projektu, které jsou tvořeny především pedagogy napříč celým územím SO ORP Liberec. Spolupracujeme s magistrátem města Liberec, který poskytuje odbornou pomoc vzdělávacím organizacím na Liberecku.

Projekt MAP Liberecko II si získal oblibu u pedagogů i ředitelů škol. Svědčí o tom zapojení 81 školských zařízení z území a dobrovolné zapojení pedagogů, neboť většina aktivit probíhá mimo jejich pracovní dobu. To je důkazem, že samotní pedagogové mají zájem o rozvoj nejen své profesní úrovně, ale i celého vzdělávání, a to i v momentech, kdy čelí často nesmyslné administrativě.

Pokud byste se chtěli dozvědět více informací o samotném projektu a aktivitách, které jsou realizovány, navštivte také facebook projektu Místní akční plán – MAP Liberecko II.