Kontakty

Funkce Kontakt
Zástupce realizátora projektu Bc. Jana Švehlová
maspodjestedi@seznam.cz
  Ing. Petr Ponikelský
petr.ponikelsky@e-rozvoj.cz
  Ing. Filip Šafařík
filip.safarik@e-rozvoj.cz
  Mgr. Daniel David
starosta@janov-n-n.cz
Zástupce ORP Mgr. Zdeňka Květová
kvetova@mestojablonec.cz
Zástupce KAP Bc. Jana Stará
jana.stara@kraj-lbc.cz
Zástupce ředitelů MŠ Jablonec nad Nisou Bc. Pavla Macháčková
info@mspohoda.cz
Zástupce ředitelů ZŠ Jablonec nad Nisou Mgr. Jan Kolář
kolar@zssumava.cz
Zástupce ředitelů ZŠ okolí Mgr. David Mánek
zs@josefuvdul.cz
Zástupce neformálního vzdělávání Bc. Martina Šípková
sipkova@vikyr.cz
Zástupce uměleckých škol Mgr. Vít Rakušan
rakusan@zusjbc.cz
Zástupce speciálních škol Mgr. Fronika Burešová
buresova.fronika@zsliberecka31.cz
Zástupce MAS působící na území MAP Ing. Jindřich Jeníček
mas-achat@seznam.cz
Zástupce IPRÚ Mgr. Barbara Steinzová
steinzova.barbara@magistrat.liberec.cz