Řídící výbor

 
 
 
 
Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Jeho složení by mělo reprezentativně odpovídat složení partnerství MAP. Řídící výbor je povinný pro všechna partnerství. Řídící výbor si volí svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování. Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Při sestavování výboru je potřeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území.
 
Řídící výbor je především platformou:
  • kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na základě reprezentativního zastoupení),
  • která projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP,
  • která zprostředkovává přenos informací v území,
  • která schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023.