Podklady

A. Aktivity MAP - výběr aktivit pro roční akční plán na období školního roku 2017/2018

V rámci zpracování Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) Jablonecko Vám předkládáme  návrh aktivit  tohoto plánu. Rozpracovaná návrhová část MAP s popisem cílů a jednotlivých opatření je k diskusi na stránkách www.map-lbc-jbc.cz, konkrétně zde. Tabulka navržených aktivit slouží k vyjádření zájmu Vaší školy o případnou účast ve Vámi vybraných aktivitách. Prosíme proto ředitele škol o vyplnění této jednoduché tabulky zaškrtnutím políčka u té aktivity, která by pro Vás byla zajímavá ve školním roce 2017/2018.

Většina individuálních aktivit škol je aktuálně financovatelná ve zjednodušeném režimu z tzv. šablon - toto bude zachováno i do budoucna. Aktivity spolupráce jsou navržené jako žádoucí a možné a pro příslušné řídící orgány operačních programů jsou podkladem pro zacílení výzev k financování.

Vyjádření zájmu o vybrané aktivity není závazkem se do realizace této aktivity zapojit, ale projevem vůle aktivity využít pro rozvoj školy v případě, že podmínky konkrétní aktivity budou při realizaci pro Vaši školu výhodné.

Výběr aktivit umožní zpracovatelům MAP lépe zacílit a specifikovat aktivity pro tzv. roční akční plán na školní rok 2017/2018.

Způsoby vyplnění a odeslání tabulky:

a) elektronicky v tomto formuláři a zasláním na e-mail: jablonecko@map-lbc-jbc.cz

b) vytištěný formulář vyplňte ručně a zašlete nám naskenovaný na e-mail: jablonecko@map-lbc-jbc.cz

c) vyplňte elektronicky ZDE (DOPORUČENO)

 

B. Projektové záměry - investiční projekty

Pro zpracování Strategického rámce probíhá kontinuálně od jara 2016 sběr projektových záměrů ZŠ, MŠ, ZUŠ, organizací zájemového a neformálního vzdělávání souvisejícího s potřebami dětí do 15 let. Strategický rámec je aktualizovaný v půlročních intervalech, a to vždy v únoru a srpnu. Pro únorovou aktualizaci Strategického rámce zašlete projektové záměry do 5. 2. 2018. Vyplněný formulář projektového záměru zašlete na adresu: jablonecko@map-lbc-jbc.cz.
 
 
 

C. Projektové záměry - neinvestiční projekty

Pro zpracování Strategického rámce probíhá kontinuálně od jara 2016 sběr projektových záměrů ZŠ, MŠ, ZUŠ, organizací zájemového a neformálního vzdělávání souvisejícího s potřebami dětí do 15 let. Strategický rámec je aktualizovaný v půlročních intervalech, a to vždy v únoru a srpnu. Pro únorovou aktualizaci Strategického rámce zašlete projektové záměry do 5. 2. 2018. Vyplněný formulář projektového záměru zašlete na adresu: jablonecko@map-lbc-jbc.cz.
 
 
 

D. Dotazníky pro ředitele MŠ a ZŠ a starosty obcí, které zřizují MŠ, ZŠ

Pro kvalitní zpracování MAP je zapotřebí kvalitních vstupů pro analytickou část. Kromě administrativních zdrojů dat, které jsou pro zpracování čerpány z veřejně přístupných zdrojů, jsou nutná i data o jednotlivých školách a postojích, názorech a představách jak zástupců škol, tak zástupců obcí. Z tohoto důvodu prosíme o zpracování 2 typů dotazníků:
 
  1. statistický dotazník (tvrdá, číselná data o jednotlivých školách - MŠ, ZŠ) - dotazník vyplňuje pracovník určený ředitelem školy
  2. názorový dotazník

                - dotazník pro ZŠ - dotazník vyplňuje ředitel nebo jím pověřený zástupce

                - dotazník pro MŠ - dotazník vyplňuje ředitel nebo jím pověřený zástupce

                - dotazník o ZŠ pro obec, ve které je ZŠ - dotazník vyplňuje starosta nebo jím pověřený zástupce

                - dotazník o MŠ pro obec, ve které je MŠ - dotazník vyplňuje starosta nebo jím pověřený zástupce

(Pozn.: každý dotazník se týká vždy jedné konkrétní školy, pro každou školu je zpracováván samostatný dotazník)

Otázky v dotaznících reagují na datové požadavky oficiálních Postupů zpracování MAP a významně přispějí ke kvalitě analytické části MAP.

Názorové dotazníky jsou k dispozici v on-line podobě (doporučujeme pro vyplnění) a ve formátu MS WORD (v případě tohoto způsobu zpracování dotazníku zašlete vyplněný dotazník na e-mail: jablonecko@map-lbc-jbc.cz.

Statistický dotazník je z důvodu dalšího zpracování pouze ve formátu MS EXCEL - vyplněný dotazník zašlete prosím na e-mail: jablonecko@map-lbc-jbc.cz.

Níže uvedená tabulka obsahuje ke stažení všechny verze dotazníků

     
Statistický dotazník - ZŠ MS EXCEL  
Statistický dotazník - MŠ MS EXCEL  
Názorový dotazník - ZŠ - ředitel MS WORD on-line
Názorový dotazník - MŠ - ředitel MS WORD on-line
Názorový dotazník - ZŠ - starosta (zástupce zřizovatele) MS WORD on-line
Názorový dotazník - MŠ - starosta (zástupce zřizovatele) MS WORD on-line