Výstupy

Datum Dokument / výstup Poznámka
31.3.2020 Strategický rámec MAP Liberecko - aktualizace - 03/2020 uveřejněno na územní dimenzi 15.4.2020
6.4.2020 Analýza agregovaných výsledků šetření MŠMT dílčí část MAP II
8.4.2020 Analýza rozvojových dokumentů z oblasti vzdělávání relevantních pro řešené území dílčí část MAP II
16.4.2020 Analýza mezinárodních srovnání a národní hodnocení povinných oblstí MAP II dílčí část MAP II
1.7.2020 Vyhodnocení realizace Akčního plánu (RAP I) za obodbí 2017 - 2019 dílčí část MAP II
15.7.2020 Analýza agregovaných popisů potřeb škol ve SO ORP Liberec dílčí část MAP II
30.6.2020 SWOT3_povinna temata_aktualizace po projednání v PS, podklad ke schválení ŘV
31.8.2020 Hlavní problémy MAP II Liberecko po projednání v PS, podklad ke schválení ŘV
31.8.2020 Vize, priority, cíle MAP II Liberecko po projednání v PS, podklad ke schválení ŘV
31.8.2020 Opatření, aktivity, specifikace aktivit spolupráce MAP II Liberecko po projednání v PS, podklad ke schválení ŘV

15.9.2020
SWOT3_povinna temata_aktualizace
Vize, priority, cíle MAP II Liberecko
Hlavní problémy MAP II Liberecko
Opatření, aktivity, specifikace aktivit spolupráce MAP II Liberecko

schváleno ŘV 15.9.2020
30.11.2020 RAP II.1 MAP II Liberecko podklad ke schválení v ŘV
18.12.2020 MAP II Liberecko_aktualizace I kapitoly projednány v PS a schváleny ŘV
18.12.2020 Strategický rámec MAP II Liberecko - aktualizace - 12/2020 schváleno ŘV 18.12.2020
12.10.2021 MAP II Liberecko_aktualizace II k projednání v PS
15.11.2021 Místní akční plán rozvoje pro oblast Liberecko II - aktualizace 2 po projednání v PS, podklad ke schválení ŘV
30.11.2021 Místní akční plán rozvoje pro oblast Liberecko II - aktualizace 2 schváleno ŘV 30.11.2021
30.11.2021 Strategický rámec MAP II Liberecko - aktualizace - 11/2021 schváleno ŘV 30.11.2021
22.2.2022 Akční plán RAP II.2 MAP II Liberecko k projednání v PS
22.2.2022 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Liberecko II_aktualizace 2.1 k projednání v PS
22.3.2022 Akční plán RAP II.2 MAP II Liberecko po projednání v PS, podklad ke schválení ŘV
22.3.2022 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Liberecko II_aktualizace 2.1 po projednání v PS, podklad ke schválení ŘV
31.3.2022 Akční plán RAP II.2 MAP II Liberecko schváleno ŘV 31.03.2022
31.3.2022 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Liberecko II_aktualizace 2.1 schváleno ŘV 31.03.2022