Výstupy

Datum Dokument / výstup Poznámka
31.3.2020 Strategický rámec MAP Liberecko - aktualizace - 03/2020 uveřejněno na územní dimenzi 15.4.2020
8.4.2020 Analýza rozvojových dokumentů z oblasti vzdělávání relevantních pro řešené území dílčí část MAP II
16.4.2020 Analýza mezinárodních srovnání a národní hodnocení povinných oblstí MAP II dílčí část MAP II
1.7.2020 Vyhodnocení realizace Akčního plánu (RAP I) za obodbí 2017 - 2019 dílčí část MAP II
15.7.2020 Analýza agregovaných popisů potřeb škol ve SO ORP Liberec dílčí část MAP II
30.6.2020 SWOT3_povinna temata_aktualizace po projednání v PS, podklad ke schválení ŘV
31.8.2020 Hlavní problémy MAP II Liberecko po projednání v PS, podklad ke schválení ŘV
31.8.2020 Vize, priority, cíle MAP II Liberecko po projednání v PS, podklad ke schválení ŘV
31.8.2020 Opatření, aktivity, specifikace aktivit spolupráce MAP II Liberecko po projednání v PS, podklad ke schválení ŘV