Výstupy

Datum Dokument / výstup Poznámka
19.10.2016 Strategický rámec MAP pro ORP Liberec - 08/2016 Schváleno ŘV
19.10.2016 Investiční priority - příloha ke Strategickému rámci MAP - 08/2016 Schváleno ŘV
21.11.2016 MAP Liberecko_v112016 Podklad pro ŘV_3
28.11.2016 Strategický rámec MAP - investiční priority - stav k 28.11.2016  Podklad pro ŘV_3
20.12.2016 Investiční priority - příloha ke Strategickému rámci MAP - 12/2016 Schváleno ŘV
Platnost od 20.2.2017 (oficiální info)
5. 2. 2017 Názorový průzkum - ředitelé a zřizovatelé MŠ - vyhodnocení  
5. 2. 2017 Názorový průzkum - ředitelé a zřizovatelé ZŠ - vyhodnocení  
20.3.2017 Prioritní oblasti MAP a SWOT3 analýza_v2 k diskusi
Náměty zasílat na:
liberecko@map-lbc-jbc.cz
24.4.2017 MAP Liberecko - doplněná pracovní verze 04/2017 (formát: MS WORD) k diskusi
zejména:
- doplněný strategický rámec (specifikace cílů)
- opatření a aktivity MAP
Náměty zasílat na:
liberecko@map-lbc-jbc.cz
15.5.2017 MAP Liberecko - doplněná pracovní verze 05/2017 (formát: MS WORD) Podklad pro ŘV_4
16.5.2017 Investiční priority - příloha ke Strategickému rámci MAP (upr. 05/2017) Podklad pro ŘV_4
17.5.2017 Investiční priority - souhlas zřizovatele, připravenost Podklad pro ŘV_4
30.5.2017 MAP Liberecko - finální verze 05/2017
(formát .pdf)
Po projednání
30.8.2017 1. MAP Liberecko - dokončeno
2. Příloha 2 - investiční priority SR
3. Příloha 3 - souhlas zřizovatele
Schváleno (ŘV, obce)
30.1.2019 Aktualizace strategického rámce MAP Liberecko 01/2019 Schváleno ŘV
13.6.2019 Aktualizace strategického rámce MAP Liberecko NÁVRH K PŘIPOMÍNKÁM
24.6.2019 Aktualizace strategického rámce MAP Liberecko 06/2019 Schváleno ŘV