6. 4. 2020, 9:00 - videokonference "Chod školy v nouzovém režimu"

31.03.2020 19:10

Pozvánka na seminář "CHOD ŠKOLY V NOUZOVÉM REŽIMU".

Pondělí 6. 4. 2020, 9:00 hod.

Seminář se uskuteční distanční formlou přis videokonferenci (Skype). Seminář je zdarma.

Podrobní informace o průběhu semináře naleznete zde. Při jakýchkoliv problémech či nejasnostech nás kontaktujte na e-mailu: jenistamartin@gmail.com

Seminář je podporován z projektu MAP Liberecko II a MAP Jablonecko II