Aktualizace Strategického rámce MAP Jablonecko

13.06.2019 12:18

Do záložky MAP Jablonecko → Zpracování MAP → Výstupy byl vložen návrh aktualizace Strategického rámce MAP Jablonecko. Prosíme o případné připomínky či doplnění, které zasílejte na adresu maspodjestedi@seznam.cz do 30. 6. 2019.