Aktualizace Strategického rámce MAP Liberecko

13.06.2019 12:21

Do záložky MAP Liberecko → Zpracování MAP → Výstupy byl vložen návrh aktualizace Strategického rámce MAP Liberecko. Prosíme o případné připomínky, které zasílejte na adresu maspodjestedi@seznam.cz do 30. 6. 2019.