DŮLEŽITÉ !!! Aktivity do ročního akčního plánu MAP

04.05.2017 15:08

K jednotlivým MAP byla do části Podklady vložena žádost určena ředitelům škol o provedení výběru aktivit do ročního akčního plánu pro školní rok 2017/2018. Zdůvodnění a formulář je pro MAP Liberecko k dispozici zde a pro MAP Jablonecko zde. Formulář je krátký, jednoduchý a nezávazný pro realizaci. Prosím věnujte této části zpracování MAP pozornost.

Vzhledem k postupu a finalizaci prací na MAP prosíme o vyplnění formuláře nejpozději do 15. 5. 2017 (předpokládaná max. doba pro vyplnění = 15 min.).