DŮLEŽITÉ!!! MAP Jablonecko - aktualizace Strategického rámce MAP

04.01.2018 09:35

Aktuálně probíhá aktualizace Strategického rámce MAP Jablonecko, která bude schvalována řídícím výborem MAP v únoru 2018. Podrobnosti o projektech a odkazy na formuláře viz níže.

Chcete-li svůj projekt financovat z dotačních zdrojů EU (individuální projekty nebo SCLLD MAS Podještědí) musí být tento projekt zařazen do Strategického rámce MAP!!!

Termín pro zaslání návrhů projektů do aktualizace Strategického rámce MAP je: 5. 2. 2018

 

B. Projektové záměry - investiční projekty

Pro zpracování Strategického rámce probíhá kontinuálně od jara 2016 sběr projektových záměrů ZŠ, MŠ, ZUŠ, organizací zájemového a neformálního vzdělávání souvisejícího s potřebami dětí do 15 let. Strategický rámec je aktualizovaný v půlročních intervalech, a to vždy v únoru a srpnu. Pro únorovou aktualizaci Strategického rámce zašlete projektové záměry do 5. 2. 2018. Vyplněný formulář projektového záměru zašlete na adresu: jablonecko@map-lbc-jbc.cz.
 
 
 

C. Projektové záměry - neinvestiční projekty

Pro zpracování Strategického rámce probíhá kontinuálně od jara 2016 sběr projektových záměrů ZŠ, MŠ, ZUŠ, organizací zájemového a neformálního vzdělávání souvisejícího s potřebami dětí do 15 let. Strategický rámec je aktualizovaný v půlročních intervalech, a to vždy v únoru a srpnu. Pro únorovou aktualizaci Strategického rámce zašlete projektové záměry do 5. 2. 2018. Vyplněný formulář projektového záměru zašlete na adresu: jablonecko@map-lbc-jbc.cz.