Formulář projektového záměru

24.10.2016 17:24

U každého MAPu v sekci Podklady (bod A a B) byly umístěny ke stažení formuláře projektových záměrů (investiční a neinvestiční projekty). Termín pro zaslání vyplněných formulářů je do 20.11.2016.