MAP Jablonecko SCHVÁLEN

30.08.2017 08:51

Ke dni 25. 8. 2017 byl schválen ve všech bodech Místní akční plán vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou (MAP Jablonecko). Dokument byl schválen Řídícím výborem MAP Jablonecko a obcemi v řešeném území. Schválený MAP Jablonecko je k dispozici ve Výstupech MAP zde.