MAP Liberecko SCHVÁLEN

30.08.2017 08:55

Ke dni 25. 8. 2017 byl schválen ve všech bodech Místní akční plán vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec (MAP Liberecko). Dokument byl schválen Řídícím výborem MAP Liberecko a obcemi v řešeném území. Schválený MAP Liberecko je k dispozici ve Výstupech MAP zde.