MAP_verze 04/2017

24.04.2017 14:36

Do sekců výstupů jednotlivých MAP byly nahrány aktuální verze MAP Liberecko a MAP Jablonecko. Doplněné materiály obsahují:

1) specifikované cíle Strategických rámců

2) návrhy Opatření a Aktivit MAP