Výzva k doplnění investičních projektů (projektových záměrů) do MAP Liberecko

25.05.2017 22:05

Řídící výbor MAP Liberecko na svém 4. zasedání rozhodl o dodatečném příjmu projektových záměrů škol a školských zařízení pro Strategický rámec MAP. Pro zařazení projektu použijte prosím tento formulář a vyplněný jej zašlete na e-mail liberecko@map-lbc-jbc.cz do 15. 6. 2017.

Pozn.: U každého projektového záměru zařazeného do Strategického rámce MAP je vyžadován SOUHLAS ZŘIZOVATELE.