Pozvánka na seminář "Rovné příležitosti ve vzdělávání (23.9. 2020)"

08.09.2020 07:22

 Vážení pedagogové a odborníci, 

srdečně vás zveme na seminář Rovné příležitosti ve vzdělávání. Seminář se uskuteční ve středu 23.9. 2020 od 12:00 do 15:00 v prostorách DDM Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 946/49, 466 01. 

ANOTACE SEMINÁŘE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ:
V průběhu semináře se pedagogové seznámí s tím, jak pracovat se žáky s odlišným sociálním a kulturním zázemím. Jakým překážkám ve škole čelí dítě pocházející z chudé nebo sociálně znevýhodněné rodiny? Jak odlišné jsou jeho potřeby a jak má s takovým dítětem pracovat škola? Jaká jsou specifika vzdělávání dětí s odlišným kulturním zázemím? Jak postupovat, pokud má žák odlišný mateřský jazyk, a jaké materiály přitom využívat? Na tyto otázky se pokusíme společně odpovědět, a to s využitím storytellingu, vyprávění konkrétního příběhu, a také formou diskuse.

SEMINÁŘEM VÁS PROVEDOU LEKTOŘI Z AGENTURY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ
  • Mgr. Adéla Lábusová – metodička a lektorka projektu Varianty ve společnosti Člověk v tísni
  • Mgr. Jan Kudry, PhD – vyšetřovatel kriminální policie a odborník pro romskou kulturu na Odboru sociálního začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR
  • Mgr. Martin Dobeš – expert na místní akční plány na Odboru sociálního začleňování
 
JAK SE PŘIHLÁSIT
Rezervace prostřednictvím odkazu: https://forms.gle/acj2KsF79swsaAqa8
Odkaz naleznete i v informacích na facebookové stránce @MAPJablonecko
 
V příloze je zasílán plakát. Prosím o distribuci osobám, které by měli o seminář zájem. 
 

Seminář je bezplatně organizován z projektu Místní akční plán pro vzdělávání na Jablonecku II.

Seminář Rovné příležitosti ve vzdělávání (23.9. 2020) MAP Jablonecko II.pdf