Prioritní oblasti MAP a SWOT3 analýza

20.03.2017 15:04

Do Výstupů zpracování MAP Liberecko a MAP Jablonecko byla doplněna upravená verze prioritních oblastí MAP s návrhem SWOT3 analýzy k diskusi.