Seminář: Pracovní právo ve školství a praktické příklady, ZŠ (PhDr. Mgr. Jiří Valenta) 11. 11. 2021

14.09.2021 14:33

Vážené ředitelky, vážení ředitelé, 
dovolujeme si vás pozvat na vzdělávací seminář pro ředitele základních škol na téma: Pracovní právo ve školství a praktické příklady 

 
Lektor semináře: PhDr. Mgr. Jiří VALENTA
 
Obsahem semináře bude diskuze nad těmito problémy, a to důsledně s ohledem na specifika řízení škol a školských zařízení.
Zvolenou metodou je rozbor konkrétních příkladů z praxe s ohledem na aktuální judikaturu.
 
TERMÍN: ČTVRTEK 11. 11. 2021
ČAS: OD 9:00 DO 12:00
MÍSTO: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC, BUDOVA HISTORICKÉ RADNICE, ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 (NÁMĚSTÍ DR. EDVARDA BENEŠE, LIBEREC)
REGISTRACE NA SEMINÁŘ: https://forms.gle/isM69iXSvU2JBshr8
 

Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

Aktuálnosti semináře napomohou konkrétní dotazy a náměty od jednotlivých účastníků semináře.
Proto doporučujeme současně s přihláškou na seminář předem formulovat dotazy, problémy a okruhy k diskuzi – takto zaslaným námětům bude v rámci semináře věnována přednostní pozornost lektora.
(Dotazy můžete napsat na e-mailovou adresu mapliberecko@gmail.com)

Sledujte nás na Facebooku @MAPLiberecko


Událost je realizována v rámci projektu MAP Liberecko II Místní akční skupinou Podještědí, s podporou Magistrátu města Liberce.

 

PRACOVNÍ PRÁVO VE ŠKOLSTVÍ A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY, ZŠ (11. 11. 2021)-min.pdf