Školení "Chůva" + šablona "Chůva" - informace

08.03.2017 14:19

Školení "Chůva"

V záložce "Vzdělávání" najdete informace a přihlašovací formulář k vzdělávacímu programu "Chůva". Byly vypsány 3 termíny. Vzhledem k omezené kapacitě (8 účastníků / termín) zasílejte své přihlášky co nejdříve.

 

Informace k možnosti čerpat finance ze šablony "Chůva"

Šablonu "Chůva - Personální podpora MŠ" si MŠ může vzít pokud má minimálně 2 dvouleté děti, které dosáhnou věku 3 let nejdříve ve 2. pololetí školního roku a musí být zapsány po celou dobu realizace aktivity. Tzn. pokud si MŠ vezme tuhle šablonu na 24 měsíců, tak 24 měsíců tam musí mít minimálně 2 dvouleté děti. Podmínka minimálně 2 dvouleté děti platí pro každý školní rok, proto musí ředitelé dobře plánovat, zda zvolí šablonu na celých 24 měsíců, nebo méně. Pokud nebude mít školka 2dvouleté děti na další školní rok, tak nebude MŠ m oct šablonu čerpat v plném rozsahu a finanční dotace zůstane nedočerpaná.  

 

Chůva pomáhá pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti (sebeobsluha dítěte, zajištení bezpečnosti, individuální potřeby dítěte atd.):

  • používání výtvarných technik pro rozvoj dítěte;
  • přebalování, mytí dítěte, oblékání dítěte;
  • vedení dítěte k hygienickým návykům; 
  • aktivní řešení výchovných problémů s dítětem ve spolupráci s rodinou; 
  • čtení pohádek, říkánek, zdokonalování řečí dítěte, řešení problémů s řečí; 
  • dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti; 
  • rozvíjení pozornosti a paměti dítěte, řešení případných problémů; 
  • soustavné výchovné působení na dítě formou hry v místnosti i v přírodě, používání hraček k rozvoji dítěte; 
  • výchova dítěte k sociálním dovednostem.

Chůva pracuje na 0,5 úvazku na jeden měsíc a úvazek nelze dělit mezi více osob, ale chůvu lze zaměstnat i na 1,0 úvazku.

Celkové náklady na aktivitu 16 135 Kč a jsou vypočteny na 0,5 úvazku na jeden měsíc. S tím, že MŠ si volí aktivitu dle počtu měsíců působení chůvy ve škole.

 

např.

Příklad 1: Mateřská škola zvolí šablonu chůva s úvazkem 0,5 na 12 měsíců. Šablonu je nutno zvolit dvanáctkrát. Minimální počet dvouletých dětí, které dovrší věku tří let nejdříve ve 2. pololetí školního roku, je dvě.

Příklad 2: Mateřská škola zvolí šablonu chůva s úvazkem 1,0 na 12 měsíců. Šablonu je nutno zvolit dvacet čtyřikrát. Minimální počet dvouletých dětí, které dovrší věku tří let nejdříve ve 2. pololetí školního roku, je dvě.

 

 

Co se týká kvalifikačních předpokladů, tak chůva není pedagogickým pracovníkem dle zákona o pedagogických pracovnících. Stačí absolvovat kurz- více info k těmto kurzům je zde: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky/revize-1391/kvalifikacni-standard (pro dětské koutky zde: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-549-Chuva_pro_detske_koutky/revize-1390).

Chůvu ale může dělat i osoba s kvalifikací pedagogického pracovníka podle zákona o pedagogických pracovnících (min. středoškolské vzdělání v oblasti pedagogiky, zdravotnictví nebo sociální péče), pokud zaměstnavatel i zaměstnance souhlasí, že bude vykonávat práci nepedagogického pracovníka a věnovat se pouze vymezeným činnostem. 

 

Dokumenty dokládané ve zprávě o realizaci:

1. sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ);

2. sken reportu o činnosti chůvy ve škole;

3. sken doložení splnění kvalifikačních požadavků chůvy (doklad o dosaženém vzdělání nebo doklad o absolvování zkoušky pro pozici chůva dle NSK);

4. dvakrát sken o rozhodnutí o přijetí dvou dvouletých dětí.