Vyjádření Řídícího orgánu OP VVV k termínům aktualizace Strategického rámce MAP

03.02.2017 15:17

Aktualizovaná verze Strategického rámce MAP (schválená Řídícím výborem MAP 20.12.2016) vstoupí v platnost až umístěním na webové stránky územní dimenze Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dle aktualizovaných informací řídícího orgánu OP VVV lze tak učinit až k datu 20. 2. 2017. Podrobnější informace zde.

Informace platí pro MAP Liberecko i MAP Jablonecko.