Zrušení semináře pro učitele: Žáci s výukovými obtížemi na ZŠ (14.10. 2020) MAP Liberecko II

08.10.2020 07:03

Vážení pedagogové,

informujeme Vás o zrušení seminář Žáci s výukovými obtížemi na ZŠ, určený pro učitele prvního a druhé stupně, který se měl uskutečnit ve středu 14.10. 2020 od 15:00 do 18:00 v prostorách ZŠ Dobiášova, Dobiášova 851/5, Liberec

Důvodem zrušení je prevence zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2.

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.

·        Zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb. 

Děkujeme za pochopení.