Zrušení výjezdního setkání klubu ředitelů ZŠ a MŠ (15. 10. 2020 - 16. 10. 2020), Varnsdorf

08.10.2020 07:06

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

informujeme Vás o zrušení říjnového výjezdního setkání Klubu ředitelů základních a mateřských škol z ORP Jablonec, které se mělo konat 15. 10. 2020 - 16. 10. 2020 ve Varnsdorfu v pivovaru Kocour

Důvodem zrušení je prevence zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2.

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.

·        Zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb.

Situace byla konzultována i s krajskou hygienickou stanicí. Bohužel akce není možná.

Termín setkání se přesouvá na příští rok. O náhradním termínu semináře Vás budeme informovat.

Projekt Místní akční plán pro vzdělávání Jablonecko II (MAP Jablonecko II) je realizován s podporou Magistrátu města Jablonce nad Nisou, DDM Vikýř.