Místní akční plán vzdělávání

Místní akční skupina Podještědí z. s. (ve zkratce MAS Podještědí) je na základě dohody relevantních aktérů z území zpracovatelem (realizátorem) projektů MAP Liberecko a MAP Jablonecko.

Zkratka MAP se používá pro Místní Akční Plán vzdělávání. Tento koncepční dokument je zaměřen na témata předškolního a základní vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání a oblasti s těmito tématy přímo související. Místní akční plán vzdělávání je zpracováván na spádové území obce s rozšířenou působností (ORP). MAS Podještědí tedy zpracovává dva MAPy:

  • pro spádovou oblast ORP Liberec → MAP Liberecko
  • pro spádovou oblast ORP Jablonec nad Nisou → MAP Jablonecko
Výstupy projektu jsou klíčové pro další financování projektů mateřských a základních škol a dalších akterů vzdělávání v řešeném území z národních a zejména evropských zdrojů. 
 
Projekty neuvedené v MAP se nebudou moci ucházet o podporu z hlavních zdrojů financování v aktuálním programovacím období, tj. ze zdrojů IROP a OP VVV !!!

Aktuality

Přednášky: Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě – Jiří Halda (28. 3. 2022)

07.03.2022 14:58
Vážené učitelky, vážení učitelé, srdečně Vás i rodiče vašich žáků zveme na...

Semináře pro pedagogy MŠ: Tvořivá dramatika pro pedagogy MŠ, Loutka jako nástroj vzdělávání

01.03.2022 11:08
Vážené učitelky, vážení učitelé,  zveme vás na vzdělávací workshopy zaměřené...

Seminář: „Mně to doma nedělá“, aneb komunikace s rodiči (7. 3. 2022)

01.03.2022 11:07
Vážené učitelky, vážení učitelé,  zveme vás na vzdělávací workshop, na...

Seminář: Řešení výchovných problémů ve třídě (25. 1. 2022)

17.01.2022 13:43
Vážené učitelky, vážení učitelé, zveme vás na vzdělávací seminář pro pedagogy základního...

Vzdělávací workshop: Příprava na 3D tisk pro oblast Člověk a technika (3. 12. 2021)

29.11.2021 20:00
Vážené učitelky, vážení učitelé,  zveme vás na vzdělávací akci, na téma: Příprava na...

PRÁCE S KLOKANOVÝM KUFREM - INSPIROMAT (23. 11. 2021)

19.10.2021 14:25
Vážené učitelky,  vážení učitelé,  zveme Vás na inspirativní setkání pro pedagogy...

Seminář: PRINCIPY NEZRAŇUJÍCÍ KOMUNIKACE VE ŠKOLE A ŠKOLCE (12. 11. 2021)

19.10.2021 14:24
Vážené učitelky, vážení učitelé,  zveme vás na vzdělávací akreditovaný seminář, na...

Seminář: Matematická gramotnost I. – aktivity nejen na začátek vyučovací hodiny (9. 11. 2021)

19.10.2021 14:23
Vážené učitelky, vážení učitelé,  zveme vás na vzdělávací seminář, na...

Seminář: Matematická gramotnost I. – aktivity nejen na začátek vyučovací hodiny (8. 11. 2021)

19.10.2021 14:22
 Vážené učitelky, vážení učitelé,  zveme vás na vzdělávací seminář, na...

Seminář: „Mně to doma nedělá“, aneb komunikace s rodiči (11. 10. 2021)

19.10.2021 14:21
Vážené učitelky, vážení učitelé,  jste přihlášeni na vzdělávací seminář, na...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>