Metodické postupy

Jednotné metodické postupy zpracování MAP připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Vymezení rolí MŠMT a NIDV při zpracování MAP je uvedeno zde.
 
Důležité dokumenty a odkazy:
 
1) Postupy zpracování místních akčních plánů - ke stažení
 
2) Kompletní znalostní databáze NIDV k problematice MAP je k dispozici zde.
 
3) Odpovědi na často kladené otázky k problematice MAP jsou k dispozici zde.