Seminář pro učitele: Žáci s výukovými obtížemi na ZŠ (14.10. 2020) MAP Liberecko II

15.09.2020 11:10

Vážení pedagogové,

srdečně vás zveme na seminář Žáci s výukovými obtížemi na ZŠ, určený pro učitele prvního a druhé stupně, který se uskuteční ve středu 14.10. 2020 od 15:00 do 18:00 v prostorách ZŠ Dobiášova, Dobiášova 851/5, Liberec

Pod vedením lektorky Mgr. Martiny Melíškové (speciální pedagožky) proběhne seminář, jehož obsahem je:

·        Charakteristika podpory žáků s výukovými obtížemi v rámci vzdělávání na ZŠ.

·        Realizace PLPP, IVP, přímé podpory žáka ve výuce.

·        Hodiny speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence.

·        Ukázka některých metod práce, speciálních a didaktických pomůcek.

·        Prezentace osvědčených materiálů, pedagogických přístupů a her z praxe.

Seminář je bezplatně organizován z projektu Místního akčního plánu pro vzdělávání na Liberecku II.

Jak se přihlásit?

Rezervaci provedete prostřednictvím odkazu: https://forms.gle/D4XFFXst61TSf4Ky6

nebo na facebookové stránce @MAPLiberecko

Více informací naleznete v přiložené pozvánce. Prosím Vás o distribuci pozvánky mezi pedagogy a mezi osoby, které toto téma zajímá.

Projekt MAP Liberecko II je realizovaný Místní akční skupinou v Podještědí.

Těšíme se na setkání a další společné akce. 

Žáci s výukovými obtížemi na ZŠ Seminář pro učitele (Melíšková) ZŠ Dobiášova 14.10. 2020 MAP Liberecko.pdf