Místní akční plán vzdělávání

Místní akční skupina Podještědí z. s. (ve zkratce MAS Podještědí) je na základě dohody relevantních aktérů z území zpracovatelem (realizátorem) projektů MAP Liberecko a MAP Jablonecko.

Zkratka MAP se používá pro Místní Akční Plán vzdělávání. Tento koncepční dokument je zaměřen na témata předškolního a základní vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání a oblasti s těmito tématy přímo související. Místní akční plán vzdělávání je zpracováván na spádové území obce s rozšířenou působností (ORP). MAS Podještědí tedy zpracovává dva MAPy:

  • pro spádovou oblast ORP Liberec → MAP Liberecko
  • pro spádovou oblast ORP Jablonec nad Nisou → MAP Jablonecko
Výstupy projektu jsou klíčové pro další financování projektů mateřských a základních škol a dalších akterů vzdělávání v řešeném území z národních a zejména evropských zdrojů. 
 
Projekty neuvedené v MAP se nebudou moci ucházet o podporu z hlavních zdrojů financování v aktuálním programovacím období, tj. ze zdrojů IROP a OP VVV !!!

Aktuality

1. 4. 2020, 18:00 hod. - webinář s ministrem Plagou - regionální školství v podmínkách nouzového stavu

31.03.2020 13:17
Sdružení místních samospráv pořádá - webinář - Regionální školství v podmínkách nouzového stavu s...

ŠABLONY - sdělení řídícího orgánu OP VVV

30.03.2020 21:49
Řídicí orgán OP VVV vydal z důvodu možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii...

Pozvánka na festival

24.01.2020 16:08
Místní akční skupina Podještědí společná se základní školou Lesní, základní školou Ostašov a...

Úprava struktury webu

26.06.2019 14:08
Z důvodu zahájení projektů MAP II a nutnosti vytvořit pro tyto projekty internetovou prezentaci,...

MAP II pro Liberecko a Jablonecko

26.06.2019 14:01
MAS Podještědí z.s. zahájila či připravuje zahájení realizace nových projektů v oblasti vzdělávání,...

Aktualizace Strategického rámce MAP Liberecko

13.06.2019 12:21
Do záložky MAP Liberecko → Zpracování MAP → Výstupy byl vložen návrh aktualizace Strategického...

Aktualizace Strategického rámce MAP Jablonecko

13.06.2019 12:18
Do záložky MAP Jablonecko → Zpracování MAP → Výstupy byl vložen návrh aktualizace Strategického...

MAP Jablonecko - aktualizace Strategického rámce

05.02.2019 22:24
Strategický rámec MAP Jablonecko byl aktualizován k 30.1.2019. Znění aktualizovaného SR je k...

MAP Liberecko - aktualizace Strategického rámce

05.02.2019 22:22
Strategický rámec MAP Liberecko byl aktualizován k 30.1.2019. Znění aktualizovaného SR je k...

DŮLEŽITÉ!!! MAP Jablonecko - aktualizace Strategického rámce MAP

04.01.2018 09:35
Aktuálně probíhá aktualizace Strategického rámce MAP Jablonecko, která bude schvalována řídícím...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>