Místní akční plán vzdělávání

Místní akční skupina Podještědí z. s. (ve zkratce MAS Podještědí) je na základě dohody relevantních aktérů z území zpracovatelem (realizátorem) projektů MAP Liberecko a MAP Jablonecko.

Zkratka MAP se používá pro Místní Akční Plán vzdělávání. Tento koncepční dokument je zaměřen na témata předškolního a základní vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání a oblasti s těmito tématy přímo související. Místní akční plán vzdělávání je zpracováván na spádové území obce s rozšířenou působností (ORP). MAS Podještědí tedy zpracovává dva MAPy:

  • pro spádovou oblast ORP Liberec → MAP Liberecko
  • pro spádovou oblast ORP Jablonec nad Nisou → MAP Jablonecko
Výstupy projektu jsou klíčové pro další financování projektů mateřských a základních škol a dalších akterů vzdělávání v řešeném území z národních a zejména evropských zdrojů. 
 
Projekty neuvedené v MAP se nebudou moci ucházet o podporu z hlavních zdrojů financování v aktuálním programovacím období, tj. ze zdrojů IROP a OP VVV !!!

Aktuality

Škola na venkově - exkurze, sdílení příkladů dobré praxe

23.05.2017 22:19
MAS Podještědí z. s. pořádá v rámci projektu MAP exkurzi k problematice venkovských škol....

4. zasedání Řídícího výboru MAP Liberecko

15.05.2017 18:33
4. zasedání ŘV MAP Liberecko se uskuteční ve čtvrtek 25. 5. 2017 od 9.00 hod. v budově Euroregionu...

Vzdělávací program "Rozvoj logiky a matematické pregramotnosti hrou u předškolních dětí"

15.05.2017 18:13
Dne 30. 6. 2017 od 9.00 hod. se bude konat seminář "Rozvoj logiky a matematické pregramotnosti hrou...

Fotografie ze semináře s V. Klausem ml.

12.05.2017 10:24
Do záložky Vzdělávání byly přidány fotografie ze semináře s V. Klausem ml. (přímý odkaz).

4. zasedání Řídícího výboru MAP Jablonecko

10.05.2017 23:41
4. zasedání ŘV MAP Jablonecko se uskuteční ve čtvrtek 18. 5. 2017 od 9.00 hod. na Magistrátu města...

DŮLEŽITÉ !!! Aktivity do ročního akčního plánu MAP

04.05.2017 15:08
K jednotlivým MAP byla do části Podklady vložena žádost určena ředitelům škol o provedení výběru...

MAP_verze 04/2017

24.04.2017 14:36
Do sekců výstupů jednotlivých MAP byly nahrány aktuální verze MAP Liberecko a MAP Jablonecko....

Seminář s Václavem Klausem ml.

20.03.2017 16:20
MAS Podještědí z. s. pořádá dne 6. 4. 2017 v rámci projektu MAP Liberecko a MAP Jablonecko seminář...

Prioritní oblasti MAP a SWOT3 analýza

20.03.2017 15:04
Do Výstupů zpracování MAP Liberecko a MAP Jablonecko byla doplněna upravená verze prioritních...

Školení "Chůva" + šablona "Chůva" - informace

08.03.2017 14:19
Školení "Chůva" V záložce "Vzdělávání" najdete informace a přihlašovací formulář k vzdělávacímu...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>