Místní akční plán vzdělávání

Místní akční skupina Podještědí z. s. (ve zkratce MAS Podještědí) je na základě dohody relevantních aktérů z území zpracovatelem (realizátorem) projektů MAP Liberecko a MAP Jablonecko.

Zkratka MAP se používá pro Místní Akční Plán vzdělávání. Tento koncepční dokument je zaměřen na témata předškolního a základní vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání a oblasti s těmito tématy přímo související. Místní akční plán vzdělávání je zpracováván na spádové území obce s rozšířenou působností (ORP). MAS Podještědí tedy zpracovává dva MAPy:

  • pro spádovou oblast ORP Liberec → MAP Liberecko
  • pro spádovou oblast ORP Jablonec nad Nisou → MAP Jablonecko
Výstupy projektu jsou klíčové pro další financování projektů mateřských a základních škol a dalších akterů vzdělávání v řešeném území z národních a zejména evropských zdrojů. 
 
Projekty neuvedené v MAP se nebudou moci ucházet o podporu z hlavních zdrojů financování v aktuálním programovacím období, tj. ze zdrojů IROP a OP VVV !!!

Aktuality

Zrušení semináře: Žáci s výukovými obtížemi na ZŠ (22.10. 2020) MAP Jablonecko II

13.10.2020 13:32
Vážení pedagogové, informujeme Vás o zrušení semináře Žáci...

Zrušení výjezdního setkání klubu ředitelů ZŠ a MŠ (15. 10. 2020 - 16. 10. 2020), Varnsdorf

08.10.2020 07:06
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, informujeme Vás o zrušení říjnového výjezdního...

Zrušení semináře pro učitele: Žáci s výukovými obtížemi na ZŠ (14.10. 2020) MAP Liberecko II

08.10.2020 07:03
Vážení pedagogové, informujeme Vás...

Beseda - Pravo-levá orientace dětí v předškolním věku (20.10. 2020), kavárna pro rodiče, Liberec

30.09.2020 17:15
Dobrý den, zveme Vás i rodiče vašich žáků na další diskuzní setkání na...

ZRUŠENÍ AKCE, BESEDA - Jak na sourozence (1.10. 2020), kavárna pro rodiče, Hrádek nad Nisou

30.09.2020 17:13
Dobrý den, informujeme Vás o zrušení besedy Jak na sourozence - Příchod dalšího...

Pozvánka na 20. ročník literární soutěže - Jablonec nad Nisou

25.09.2020 08:15
Rádi bychom Vás pozvali k účasti na literární soutěži vyhlášenou Městkou knihovnou Jablonec nad...

Seminář pro učitele: Žáci s výukovými obtížemi na ZŠ (14.10. 2020) MAP Liberecko II

15.09.2020 11:10
Vážení pedagogové, srdečně...

Seminář: Máme doma školáka - seminář pro rodiče žáků 1. až 3. tříd (24.9. 2020)

11.09.2020 14:06
Dobrý den, zveme Vás i rodiče vašich žáků na posezení k tématu Máme doma školáka –...

Beseda - Jak na sourozence (1.10. 2020), kavárna pro rodiče, Hrádek nad Nisou

09.09.2020 13:18
Dobrý den,  zveme Vás i rodiče vašich žáků na diskusní setkání na téma Jak na...

Beseda - Jak na sourozence (29.9. 2020), kavárna pro rodiče, Liberec

09.09.2020 13:17
Dobrý den, zveme Vás i rodiče vašich žáků na diskuzní setkání na téma Jak na...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>