Místní akční plán vzdělávání

Místní akční skupina Podještědí z. s. (ve zkratce MAS Podještědí) je na základě dohody relevantních aktérů z území zpracovatelem (realizátorem) projektů MAP Liberecko a MAP Jablonecko.

Zkratka MAP se používá pro Místní Akční Plán vzdělávání. Tento koncepční dokument je zaměřen na témata předškolního a základní vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání a oblasti s těmito tématy přímo související. Místní akční plán vzdělávání je zpracováván na spádové území obce s rozšířenou působností (ORP). MAS Podještědí tedy zpracovává dva MAPy:

  • pro spádovou oblast ORP Liberec → MAP Liberecko
  • pro spádovou oblast ORP Jablonec nad Nisou → MAP Jablonecko
Výstupy projektu jsou klíčové pro další financování projektů mateřských a základních škol a dalších akterů vzdělávání v řešeném území z národních a zejména evropských zdrojů. 
 
Projekty neuvedené v MAP se nebudou moci ucházet o podporu z hlavních zdrojů financování v aktuálním programovacím období, tj. ze zdrojů IROP a OP VVV !!!

Aktuality

MAP Liberecko - aktualizace Strategického rámce

05.02.2019 22:22
Strategický rámec MAP Liberecko byl aktualizován k 30.1.2019. Znění aktualizovaného SR je k...

DŮLEŽITÉ!!! MAP Jablonecko - aktualizace Strategického rámce MAP

04.01.2018 09:35
Aktuálně probíhá aktualizace Strategického rámce MAP Jablonecko, která bude schvalována řídícím...

DŮLEŽITÉ !!! MAP Liberecko - Aktualizace Strategického rámce MAP

04.01.2018 09:24
Aktuálně probíhá aktualizace Strategického rámce MAP Liberecko, která bude schvalována řídícím...

MAP Liberecko SCHVÁLEN

30.08.2017 08:55
Ke dni 25. 8. 2017 byl schválen ve všech bodech Místní akční plán vzdělávání pro správní obvod obce...

MAP Jablonecko SCHVÁLEN

30.08.2017 08:51
Ke dni 25. 8. 2017 byl schválen ve všech bodech Místní akční plán vzdělávání pro správní obvod obce...

Statutární město Liberec schválilo MAP Liberecko

25.07.2017 19:07
Zastupitelstvo statutárního města Liberec schválilo na svém 6. zasedání 29. 6. 2017 Místní akční...

Statutární město Jablonec nad Nisou schválilo MAP Jablonecko

14.07.2017 14:35
Zastupitelstvo statutárního města Jablonec nad Nisou schválilo na svém 6. zasedání 22. 6. 2017...

MAP - finální verze

30.05.2017 15:50
Ve výstupech jednotlivých MAP byly zveřejněny finální verze MAP Liberecko a MAP Jablonecko po...

Zápis ze 4. jednání ŘV MAP Liberecko

29.05.2017 20:18
V agendě projektu MAP Liberecko byl zveřejněn zápis ze 4. jednání Řídícího výboru MAP...

Výzva k doplnění investičních projektů (projektových záměrů) do MAP Liberecko

25.05.2017 22:05
Řídící výbor MAP Liberecko na svém 4. zasedání rozhodl o dodatečném příjmu projektových záměrů škol...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>