Místní akční plán vzdělávání

Místní akční skupina Podještědí z. s. (ve zkratce MAS Podještědí) je na základě dohody relevantních aktérů z území zpracovatelem (realizátorem) projektů MAP Liberecko a MAP Jablonecko.

Zkratka MAP se používá pro Místní Akční Plán vzdělávání. Tento koncepční dokument je zaměřen na témata předškolního a základní vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání a oblasti s těmito tématy přímo související. Místní akční plán vzdělávání je zpracováván na spádové území obce s rozšířenou působností (ORP). MAS Podještědí tedy zpracovává dva MAPy:

  • pro spádovou oblast ORP Liberec → MAP Liberecko
  • pro spádovou oblast ORP Jablonec nad Nisou → MAP Jablonecko
Výstupy projektu jsou klíčové pro další financování projektů mateřských a základních škol a dalších akterů vzdělávání v řešeném území z národních a zejména evropských zdrojů. 
 
Projekty neuvedené v MAP se nebudou moci ucházet o podporu z hlavních zdrojů financování v aktuálním programovacím období, tj. ze zdrojů IROP a OP VVV !!!

Aktuality

Setkání PS rovné příležitosti (3.12. 2020, 11:00)

25.11.2020 07:27
Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na VI. setkání pracovních skupin pro rovné příležitosti v rámci...

Setkání PS zájmového a neformálního vzdělávání MAP Liberecko II a MAP Jablonecko II (10. 11. 2020)

09.11.2020 10:41
Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na VI. setkání pracovních skupin pro rozvoj zájmového a...

Setkání PS matematické gramotnosti MAP Liberecko II a MAP Jablonecko II (25.11. 2020)

05.11.2020 13:39
Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na VI. setkání pracovních skupin pro rozvoj matematické...

Setkání PS čtenářské gramotnosti MAP Liberecko II a MAP Jablonecko II (11.11. 2020)

05.11.2020 13:39
Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na VI. setkání pracovních skupin pro rozvoj čtenářské...

Online setkání Společenství praxe (podzim 2020)

29.10.2020 06:50
Vážení pedagogové, rád bych Vás pozval na online setkání Společenství praxe, organizované...

Literární soutěž 2020 aneb Na zdraví !

14.10.2020 20:23
Městská knihovna Jablonec nad Nisou a statutární město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Místní...

Zrušení semináře: Žáci s výukovými obtížemi na ZŠ (22.10. 2020) MAP Jablonecko II

13.10.2020 13:32
Vážení pedagogové, informujeme Vás o zrušení semináře Žáci...

Zrušení výjezdního setkání klubu ředitelů ZŠ a MŠ (15. 10. 2020 - 16. 10. 2020), Varnsdorf

08.10.2020 07:06
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, informujeme Vás o zrušení říjnového výjezdního...

Zrušení semináře pro učitele: Žáci s výukovými obtížemi na ZŠ (14.10. 2020) MAP Liberecko II

08.10.2020 07:03
Vážení pedagogové, informujeme Vás...

Beseda - Pravo-levá orientace dětí v předškolním věku (20.10. 2020), kavárna pro rodiče, Liberec

30.09.2020 17:15
Dobrý den, zveme Vás i rodiče vašich žáků na další diskuzní setkání na...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>