Místní akční plán vzdělávání

Místní akční skupina Podještědí z. s. (ve zkratce MAS Podještědí) je na základě dohody relevantních aktérů z území zpracovatelem (realizátorem) projektů MAP Liberecko a MAP Jablonecko.

Zkratka MAP se používá pro Místní Akční Plán vzdělávání. Tento koncepční dokument je zaměřen na témata předškolního a základní vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání a oblasti s těmito tématy přímo související. Místní akční plán vzdělávání je zpracováván na spádové území obce s rozšířenou působností (ORP). MAS Podještědí tedy zpracovává dva MAPy:

  • pro spádovou oblast ORP Liberec → MAP Liberecko
  • pro spádovou oblast ORP Jablonec nad Nisou → MAP Jablonecko
Výstupy projektu jsou klíčové pro další financování projektů mateřských a základních škol a dalších akterů vzdělávání v řešeném území z národních a zejména evropských zdrojů. 
 
Projekty neuvedené v MAP se nebudou moci ucházet o podporu z hlavních zdrojů financování v aktuálním programovacím období, tj. ze zdrojů IROP a OP VVV !!!

Aktuality

DŮLEŽITÉ !!! Aktivity do ročního akčního plánu MAP

04.05.2017 15:08
K jednotlivým MAP byla do části Podklady vložena žádost určena ředitelům škol o provedení výběru...

MAP_verze 04/2017

24.04.2017 14:36
Do sekců výstupů jednotlivých MAP byly nahrány aktuální verze MAP Liberecko a MAP Jablonecko....

Seminář s Václavem Klausem ml.

20.03.2017 16:20
MAS Podještědí z. s. pořádá dne 6. 4. 2017 v rámci projektu MAP Liberecko a MAP Jablonecko seminář...

Prioritní oblasti MAP a SWOT3 analýza

20.03.2017 15:04
Do Výstupů zpracování MAP Liberecko a MAP Jablonecko byla doplněna upravená verze prioritních...

Školení "Chůva" + šablona "Chůva" - informace

08.03.2017 14:19
Školení "Chůva" V záložce "Vzdělávání" najdete informace a přihlašovací formulář k vzdělávacímu...

Názorový průzkum - ředitelé a zřizovatelé MŠ a ZŠ - vyhodnocení

05.02.2017 20:38
Doi jednotlivých MAPů - sekce VÝSTUPY bylo umístěno vyhodnocení názorového průzkumu realizovaného u...

Vyjádření Řídícího orgánu OP VVV k termínům aktualizace Strategického rámce MAP

03.02.2017 15:17
Aktualizovaná verze Strategického rámce MAP (schválená Řídícím výborem MAP 20.12.2016) vstoupí v...

Prodloužení dotazníkového šetření - VÝZVA

05.12.2016 12:18
Výzva pro ředitele MŠ a ZŠ a zřizovatele MŠ a ZŠ ve správním obvodu ORP Liberec a ORP Jablonec nad...

Investiční priority MAP - aktualizace k 28.11.2016

28.11.2016 17:26
Do výstupů jednotlivých MAP byly doplněny aktualizované verze investičních priorit MAP ke dni...

Jednání Řídícího výboru MAP 12/2016

27.11.2016 18:11
Ve dnech 6. a 8. 12. 2016 proběhne 3. jednání Řídícího výboru MAP Jablonecko a Liberecko. Pozvánky...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>