Místní akční plán vzdělávání

Místní akční skupina Podještědí z. s. (ve zkratce MAS Podještědí) je na základě dohody relevantních aktérů z území zpracovatelem (realizátorem) projektů MAP Liberecko a MAP Jablonecko.

Zkratka MAP se používá pro Místní Akční Plán vzdělávání. Tento koncepční dokument je zaměřen na témata předškolního a základní vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání a oblasti s těmito tématy přímo související. Místní akční plán vzdělávání je zpracováván na spádové území obce s rozšířenou působností (ORP). MAS Podještědí tedy zpracovává dva MAPy:

  • pro spádovou oblast ORP Liberec → MAP Liberecko
  • pro spádovou oblast ORP Jablonec nad Nisou → MAP Jablonecko
Výstupy projektu jsou klíčové pro další financování projektů mateřských a základních škol a dalších akterů vzdělávání v řešeném území z národních a zejména evropských zdrojů. 
 
Projekty neuvedené v MAP se nebudou moci ucházet o podporu z hlavních zdrojů financování v aktuálním programovacím období, tj. ze zdrojů IROP a OP VVV !!!

Aktuality

Webinář: Novely právních předpisů ve školství pro MŠ (31. 3. 2021)

15.03.2021 14:02
Vážené ředitelky,  zveme vás na webinář pro podporu řízení školských organizací, na...

Webinář: SMART VÝUKOVÝSOFTWARE ONLINE (II. DÍL) – TVORBA AKTIVIT (18. 3. 2021)

15.03.2021 14:02
Vážené učitelky, vážení učitelé, zveme vás na webinář pro podporu výuky nejenom v distanční...

Pozvánka na besedu: Proč děti potřebují znát pohádky (7. 4. 2021)

15.03.2021 13:57
Dobrý den,  zveme Vás i rodiče vašich žáků na diskuzní besedu na téma Komunikace ve...

Přednáška: Kde se tvoří i boří sebevědomí dětí (16. 3. 2021)

22.02.2021 08:58
Dobrý den,  zveme Vás i rodiče vašich žáků na přednášku na téma Kde se tvoří i boří...

Kurz: Krizové situace v životě žáka - DVPP (9. 3. 2021+16. 3. 2021)

22.02.2021 08:56
Vážené učitelky, vážení učitelé,   zveme vás na vzdělávací seminář pro pedagogy, na...

Webinář: Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání (25. 2. 2021, 18:00)

19.01.2021 18:31
Vážení rodiče, žáci a výchovní poradci, zveme Vás na online setkání na téma: Jak spolu s...

Webinář: Dílna čtení –Úvodní kapitoly do práce s knihou (9.2. 2021), MAP Liberecko II

18.01.2021 18:32
Vážené učitelky, učitelé a studenti českého jazyka, zveme vás na webinář pro podporu výuky...

Setkání PS rovné příležitosti (3.12. 2020, 11:00)

25.11.2020 07:27
Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na VI. setkání pracovních skupin pro rovné příležitosti v rámci...

Setkání PS zájmového a neformálního vzdělávání MAP Liberecko II a MAP Jablonecko II (10. 11. 2020)

09.11.2020 10:41
Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na VI. setkání pracovních skupin pro rozvoj zájmového a...

Setkání PS čtenářské gramotnosti MAP Liberecko II a MAP Jablonecko II (11.11. 2020)

05.11.2020 13:39
Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na VI. setkání pracovních skupin pro rozvoj čtenářské...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>